top of page

Výsledky vyhledávání

Pro „“ bylo nalezeno 81 položek

Příspěvky na blogu (33)

 • PRAGODENT, mezinárodní dentální veletrh

  Blíží se 29. ročník veletrhu PRAGODENT - https://pragodent.eu/, který se bude konat 12.-14.10. 2023 v Letňanech a zájemci se již mohou registrovat. ADH ČR je odborným partnerem veletrhu a podílí se na doprovodném programu, který bude probíhat formou přednášek ve čtvrtek a v pátek. Vstup na přednášky je volný pro všechny návštěvníky PRAGODENTu. Odkaz na volné vstupenky dostali členové ADH ČR v pravidelném newsletteru. V letošním roce budeme mít opět vlastní stánek - číslo 4B5, hala č.4, kde se budeme těšit na setkání s Vámi. Podrobný odborný program naleznete v katalogu PRAGODENTu: https://pragodent.eu/web_files/katalog/mobile/index.html#p=7. DOPROVODNÝ PROGRAM ADH ČR - 12.10.2023 - Hala 2D – DENT ARÉNA 12:00 – 12:45 Asociace dentálních hygienistek ČR, vznik, význam, perspektiva Mgr. Michaela Dufková, DiS., MBA Vedoucí přípravného výboru prezidia ADH ČR Vás seznámí s fungováním organizace a s výhodami členství jak pro řádné členy, tak pro studenty. Dozvíte se, jaké jsou možnosti aktivního zapojení se do chodu této profesní organizace, která hraje velmi důležitou roli související s výkonem profese dentální hygienistky. 13:00 – 13:45 Mikrobiom dutiny ústní a orální probiotika Marta Matušková, DiS., MBA Orální mikrobiom dutiny ústní má svá specifika, mění se a vyvíjí v průběhu našeho života. Seznámíme se s faktory, které ovlivňují jeho vývoj a složení. Změříme se na problematiku orálních probiotik, specifikujeme si rizikové skupiny pacientů a doporučené indikace pro využití orálních probiotik v praxi dentální hygienistky. 15:00 – 15:45 Air polishing (pískování), přehled materiálů Anna Mikošková, DiS. Přednáška srovnává jednotlivé materiály, používané k odstranění měkkých povlaků a pigmentací z povrchu zubů, tzv. air polishing, neboli pískování. Air polishing je důležitou součástí současné praxe profesionální dentální hygieny. Nabízí přehled všech dostupných prášků z hlediska: složení, tvrdosti, indikace a problematiky jejich efektivního fungování. 16:00 – 16:45 Motivace pacienta z pohledu dentální hygienistky Mgr. Petra Janatová, DiS. Přednášející Vás seznámí se zkušenostmi s nikdy nekončící motivací pacientů vyplývajícími z dlouholeté spolupráce parodontologa a dentální hygienistky na jednom pracovišti. Motivace, stále stejná, a přitom pokaždé jiná, je základem úspěšné terapie a neustále se dá vylepšovat. Jejím cílem je správně prováděná dentální hygiena jako každodenní součást běžné domácí péče. DOPROVODNÝ PROGRAM ADH ČR - 13.10. 2023 - Vstupní hala VH I, ČSK ARÉNA 13:00 – 13:45 Současné možnosti obnovy skloviny MDDr. Diana Kovářová V zubní sklovině probíhá nepřetržitě proces demineralizace a remineralizace. Jedná se o dynamický systém výměny iontů mezi slinou a sklovinou. Při dlouhodobé ztrátě iontů ze zubní skloviny dochází ke vzniku iniciální kariézní léze, která je do určité míry reverzibilní. Při dodržování důsledné domácí péče a užitím vhodných remineralizačních preparátů může dojít k obnově skloviny, zastavení kariézního procesu a zlepšení estetiky bílé křídové skvrny. Cílem sdělení je shrnout současné možnosti obnovy zubní skloviny u dětí i dospělých. 15:00 – 15:45 Problematika MIH a další výzvy efektivní remineralizace skloviny a dentinu Marie Horová, DiS. Prevalence MIH - molárové a řezákové hypomineralizace narůstá. Pro úspěšnou terapii je důležitá včasná diagnostika a zavedení preventivních postupů tak, abychom zamezili možným komplikacím souvisejícím s tímto onemocněním. Efektivní remineralizace skloviny a dentinu hraje významnou roli v zachování tvrdých zubních tkání a zmírnění progrese postižení. DOPROVODNÝ PROGRAM ADH ČR - 13.10. 2023 - Hala 2D – DENT ARÉNA 14:00 – 14:45 Problematika TMK z pohledu dentální hygienistky Marta Matušková, DiS. Příčiny problémů s temporomandibulárním kloubem jsou natolik komplexní, že není v našich možnostech ani kompetencích je přímo ovlivnit, můžeme však v rámci vyšetření při vstupních či pravidelných kontrolách být prvními, kdo na problém pacienta upozorní dříve, než se obtíže rozvinou. Jako dentální hygienistky máme prostor s pacienty na toto téma promluvit a delegovat je na další vyšetření. Časná terapie má pro pacienta vždy lepší prognózu. 16:00 – 16:45 Komunikace s pacienty s postižením sluchu Ing., Bc. Jana Krajčíková, DiS. Přednáška obsahuje základní teoretický úvod do problematiky osob se sluchovým postižením, základní komunikační pravidla pro rozhovor s těmito osobami jak v běžném životě, tak především s přihlédnutím ke specifikům rozhovoru mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem. Dozvíme se, s jakými úskalími se v komunikaci setkávají sluchově hendikepovaní a jak jim může dentální hygienistka pomoci návštěvu v ordinaci úspěšnězvládnout. Na závěr se naučíme pár základních znaků znakové řeči. 17:00 – 17:45 Dentální hygiena – historie, současnost, novinky Lenka Velebilová, DiS. V přednášce je podán přehled o vzniku a vývoji oboru dentální hygiena v USA až po jeho postupném etablování v Evropě až po ČR. Z hlediska současnosti nahlédneme do legislativy týkající se profese dentální hygienistky, rozebereme nastavení léčebného plánu dentální hygieny a průběh ošetření. Zmíníme se o spolupráci zubního lékaře s dentální hygienistkou a nakonec se seznámíme s tím, jaké jsou novinky v našem oboru. Medailonky přednášejících: #AsociaceDH #dentalnihygiena #dentalnihygienistka #pragodent #vzdelavani

 • Stanovisko Asociace DH: Kosmetička není oprávněna poskytovat službu bělení zubů

  Asociace dentálních hygienistek ČR na základě podnětů z řad členské základny reaguje na neoprávněné poskytování služeb bělení zubů v kosmetických salonech. Bělení zubů jsou oprávněny poskytovat pouze právními předpisy definované subjekty, a to konkrétně dentální hygienistky nebo zubní lékaři. Jiné osoby, které nemají patřičné oprávnění k tomu, aby bělení zubů mohly provádět, nejsou k tomuto oprávněny. Oprávnění dentální hygienistky vykonávat odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy vyplývá z ustanovení § 16, odst. 3, písm. d) vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Oprávnění zubních lékařů vyplývá z ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Bělení zubů není možné provádět v rámci žádného živnostenského oprávnění, ani v rámci živnosti „kosmetické služby“. Shora uvedený výklad plně podporuje Ministerstvo zdravotnictví. Tomu také odpovídá zcela jednotná praxe krajských úřadů, které postihují neoprávněné bělení zubů jako přestupky a udělují za ně mnohatisícové pokuty. Pokud se přestupku dopouští fyzická osoba, jde o přestupek dle ustanovení § 114 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011, o zdravotních službách, podle kterého platí, že se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 poskytuje zdravotní služby bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ekvivalent v případě právnické osoby je stanoven v ustanovení § 115 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách. #AsociaceDH #dentalnihygiena #dentalnihygienistka

 • Komunikace s osobami s postižením sluchu

  Dentální hygienistka Ing. Jana Krajčíková se dlouhodobě věnuje tématu komunikace s osobami s postižením sluchu a úzce s nimi spolupracuje. Přednáška připravená ve spolupráci s Colgate-Palmolive obsahuje základní teoretický úvod do problematiky osob se sluchovým postižením, základní komunikační pravidla pro rozhovor s těmito osobami jak v běžném životě, tak především s přihlédnutím ke specifikům rozhovoru mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem. Přednáška Ing. Jany Krajčíkové, Bc. je doplněna o krátká sdělení osob se sluchovým postižením, ve kterých se dozvíme, s jakými úskalími se v komunikaci setkávají a jak jim může například zubní lékař a dentální hygienistka pomoci návštěvu v ordinaci úspěšně zvládnout. Tento webinář naleznete v sekci pro členy - studovna. #AsociaceDH #dentalnihygiena #dentalnihygienistka #neslysicipacient

Zobrazit vše

Další stránky (21)

 • HOME | ADH CR

  SPOLEČNĚ ZA ZDRAVÝ ÚSMĚV VÍCE O ASOCIACI DENTÁLNÍCH HYGIENISTEK ČR 2000 1841 ZALOŽENÍ ASOCIACE DENTÁLNÍCH HYGIENISTEK ČR SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ AKREDITOVANÝCH NEBO POD ZÁŠTITOU ADH ČR 1455 25 DENTÁLNÍCH HYGIENISTEK PŮSOBÍCÍCH V ČR SPOLUPRACUJÍCÍCH PARTNERŮ IX. Podzimní konference ADH ČR Můžete se těšit na 2 dny nabitého programu – 9 přednášejících představí zajímavá témata + 4 odborné workshopy + 4 produktové workshopy Společenský večer s tombolou ODBORNÝ PROGRAM A ŘEČNÍCI ZDE SERVICES TÉMATA ADH ČR PREVENCE ÚSTNÍHO ZDRAVÍ Ústní zdraví není jen o prevenci zubního kazu. Je prokázáno, že neléčené chronické záněty v dutině ústní poškozují celkové zdraví člověka. Pokud chcete udělat něco pro své zdraví, nabízíme Vám zajímavé čtení. Více. LEGISLATIVA MAPA ORDINACÍ Hledáte ve svém regionu ordinaci dentální hygieny? Pak Vám může pomoci naše mapa, kde si najdete dostupné pracoviště. Vedle adresy zde máte také telefonický kontakt a web pro objednání. Více. PRIVÁTNÍ PRAXE PROFESIONÁL = PRAVIDELNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ETICKÝ A PROFESNÍ KODEX Členky ADH ČR se svým vstupem zavazují dodržovat Etický kodex, který nastavuje vysoký standard péče. Jak má vypadat ošetření u dentální hygienistky? Více. PODMÍNKY ČLENSTVÍ ADH ČR působí v českém prostředí od roku 2000. Jsme důležitými partnery při tvorbě legislativy, která upravuje fungování oboru dentální hygieny. Více. Zvažujete zda si otevřít privátní praxi? Nevíte, kde a jak začít? Jaké dokumenty je potřeba vyplnit? Kde se přihlásit? Jakou investici si připravit? Jsme tu pro Vás s balíčkem pro zřízení soukromé praxe. Více. ADH ČR je oborovou asociací a poskytuje maximální podporu dentálním hygienistkám v oblasti legislativy, úhrad, vzdělávání, odborných setkání a sdílení příkladů dobré praxe. Více. ABOUT MICHAL KALITA DiS. prezident ADH ČR Asociace dentálních hygienistek ČR je profesní organizací sdružující profesionály působící v oblasti dentální hygieny. Asociace vznikla v roce 2000 a dlouhodobě usiluje o kultivaci prostředí a zvyšování odbornosti v oblasti dentální hygieny. Všem našim členům poskytujeme profesní rozvoj a legislativní podporu. ​ Jsme řádnými členy mezinárodních organizací EDHF (European Dental Hygienists Federation) a IFDH (International Federation of Dental Hygienists). STAŇTE SE ČLENEM A ČERPEJTE VÝHODY PRAGODENT, mezinárodní dentální veletrh Stanovisko Asociace DH: Kosmetička není oprávněna poskytovat službu bělení zubů Komunikace s osobami s postižením sluchu Více článků v sekci BLO G

 • KONFERENCE | ADH CR

  IX. Podzimní konference ADH ČR Můžete se těšit na 2 dny nabitého programu – 9 přednášejících představí důležitá témata + 4 odborné workshopy + 4 produktové workshopy Společenský večer s tombolou ODBORNÝ PROGRAM Sobota 25. 11. 2023 08:00 – 08:30 Registrace účastníků 08:30 – 09:30 První pomoc v zubní ordinaci - MUDr. Eva Tauchmanová 09:30 – 10.30 Vybraná onemocnění ústních sliznic v praxi DH - MDDr. Markéta Janovská 10:30 – 11.00 Coffee break 11:00 – 11:30 Dentální hygiena u hendikepovaného pacienta - Vendula Jaklová, DiS. 11:30 – 12:30 Praktická rentgenologie v kostce - Barbora Košťálová, DiS. 12:30 – 13:00 Produktové workshopy Z latých partnerů ADH ČR** 13:00 – 14:30 Oběd 14:30 – 15:45 W orkshopy - 1.kolo* 15:45 – 16:15 Coffee break 16:15 – 17:30 W orkshopy - 2.kolo* 17:30 – 19:30 Wellness 20:00 – 01:00 Společenský večer s rautem ​ Neděle 26. 11. 2023 08:30 – 09:00 Produktové w or kshopy Zlatých partnerů ADH ČR** 09:00 – 10:00 Fluoróza a diferenciální diagnostika - MUDr. Milan Tomka, Ph.D. 10:00 – 10:30 Farmakologie c hlorhexidinu - D r.et Mgr.et Bc. Petr Svoboda, PhDr. 10:30 – 11:00 Coffeebreak 11:00 – 11:30 Problematika MIH u dětí a možnosti terapie v ordinaci DH - Alena Tihanová, DiS. 11:30 – 12:30 Diabetik v ordinaci dentální hygienistky – MUDr. Zdeněk Hrubý 12:30 – 13.30 Oběd 13:30 – 14:45 W orkshopy - 1 .kolo* 14:45 – 16:00 W orkshopy - 2.kolo* 16:00 – 16:30 Coffeebreak před cestou Wor kshopy ​ ​ ​ Onemocnění ústních sliznic prakticky – MDDr. Markéta Janovská Techniky snímkování a zhodnocení RTG - MD Dr. Martin Košťál, Barbora Košťálová, DiS. Nácvik řešení akutních stavů v zubní ordinaci se záchranářem – MUDr. Eva Tauchmanová Dentální hygiena u hendikepovaného pacienta - simulace situací - Vendula Jaklová, DiS., Mgr. Ivana Hanus s dcerou Paulinkou ​ *každý účastník absolvuje všechny připravené odborné workshopy ** produktové workshopy - Oral B, Philips Sonicare, Herbadent, BlancOne ​ Změna programu vyhrazena pořadatelem ​ KDY: 25. - 26. 11. 2023 ​ KDE: Podzimní konf erence se koná v hotelu Jezerka na Seči - www.jezerka.cz Víkendová vzdělávací akce je doplněná relaxačním odpolednem a oblíbeným tématicky laděným večírkem. ​ CENA: člen ADH ČR - 4.400 Kč, člen student, MD/RD, důchodce - 4.125 Kč, ostatní - 5.500 Kč Cena zahrnuje 2 dny přednášek, účast na 4 odborných workshopech a 4 produktových workshopech s bonusy od partnerů, exkluzivní vstup do hotelového wellness, 2x denně coffeebreak . 1 2 ​ ​ Registrujte se na konferenci. Členové ADH ČR mají zvýhodněné vstupné. Součástí konference je i společenský večer. Vstupenky na společenský večer je potřeba si zakoupit samostatně, je možné zakoupit vstupenky i pro doprovod. ​ Rezervaci ubytování a výběr preferovaného menu letos zajišťuje přímo hotel Jezerka na Seči! Rezervační formulář naleznete ZDE . Heslo pro přístup k rezervaci: adh2023 Ceny za ubytování za jedno lůžko začínají na 1150Kč/noc/osobu, doporučujeme objednávku ubytování neodkládat, V případě, že nechcete využít ubytování v hotelu a máte zájem pouze o objednání obědů během konference, nebo máte výživové omezení a nevyberete si z nabízeného menu, prosím kontaktujte recepci recepce@jezerka.cz Organizační informace ​ POZVÁNKA KE STAŽENÍ PROGRAM KE STAŽENÍ REGISTRACE NA KONFERENCI ZDE Děkujeme za Váš zájem o vzdělávání. Pokud ještě nejste členy ADH ČR, přidejte se k nám. Společně máme možnost ovlivnit podmínky a směřování oboru dentální hygiena. Vítáme Vaše náměty a diskusi. ...TĚŠÍME SE NA VÁS

 • INZERCE | ADH CR

  NABÍZÍM/HLEDÁM ZAMĚSTNÁNÍ Asociace DH ČR nabízí prostor pro personální inzerci na pozici dentální hygienista/hygienistka. Pokud hledáte zaměstnání, podívejte se v této sekci, zda není vypsána nabídka. V případě zájmu, kontaktujte přímo ordinaci. ​ Pokud hledáte do své ordinace dentální hygienistku, napište nám své požadavky do formuláře ZDE . Váš inzerát zveřejníme v naší sekci Inzerce po dobu 30 dní. Praha - Západ Do zavedené zubní ordinace v Holubicích ( Praha-Západ) přijmeme dentální hygienistku na plny uvazek. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tlf. čísle 776495472 nebo emailem zubazoubek@email.cz Jméno: Alena Zhuk E-mail: zubazoubek@email.cz Telefon: 776495442 Adresa: Lesní 174 Město: Kozinec ​ Datum zveřejnění: 21 /9/2023 Brno Přijmeme dentální hygienistku v Brně. Jedná se zpočátku o částečný úvazek a následně dle domluvy můžeme úvazek navyšovat. Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte nám zaslat Váš životopis na recepce@stomcare.cz nebo nás kontaktovat telefonicky 602700061 Jméno: Sarah Lachová E-mail: recepce@stomcare.cz Telefon: 602 700 061 Adresa: Nad Přehradou 11 Město: Brno - Bystrc ​ Datum zveřejnění: 19 /9/2023 Čáslav ​ Do moderního stomatologického centra v Čáslavi hledáme dentální hygienistku. Nabízíme práci v mladém zkušeném kolektivu s moderním vybavením. Nabízíme motivující platové ohodnocení a zaměstnanecké benefity. Nástup ihned. Jméno: Filip Pekárek E-mail: filip.pekarek@seznam.cz Telefon: 725047342 Adresa: Fibichova 1338 Město: Čáslav Web pracoviště: www.pekdent.cz ​ Datum zveřejnění: 18/9/2023 Praha 10 Do zubního centra nedaleko NC Eden v Praze přijmeme dentální hygienistku/hygienistu na 2-3 dni v týdnu. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo mailem. V případe zájmu své životopisy posílejte na smileperfect@seznam.cz . Jméno: MUDr. Miroslava Andrašovičová E-mail: smileperfect@seznam.cz Telefon: 732119870 Adresa: Uzbecká 1412/2 Město: Praha 10 ​ Datum zveřejnění: 14/9/2023 Hodonín Nabízíme, atraktivní platové ohodnocení, moderně vybavenou ordinaci, 5 týdnů dovolené. V neposlední řadě příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv. Bližší info na pohovoru. Jméno: Jan Šlanger E-mail: stomatologie.slanger@gmail.com Telefon: 724137067 Adresa: Blažkova 2936/5 Město: Hodonín ​ Datum zveřejnění: 12/9/2023 Brno Hledám šikovnou a kontaktní hygienistku do ordinace v centru Brna s dobrou dopravní dostupností, délka úvazku dle dohody. Jméno: MUDr. S. Fikáčková E-mail: zubybrno@post.cz Telefon: 773505156 Adresa: Přízova 14 Město: Brno ​ Datum zveřejnění: 8/9/2023 Turnov Z důvodu rozšíření našeho týmu hledáme novou kolegyni/ kolegu na pozici Dentální hygienistka/ Dentální hygienista. Požadavky: Min. VOŠ vzdělání pro dentální hygienistky/hygienisty Nadstandardní přístup k pacientům, dostatek empatie, milé jednání s lidmi Příjemné vystupování, spolehlivost, pečlivost, zájem o obor Nabízíme: Úvazek dohodou Podpora kolektivu Motivující finanční ohodnocení Moderní prostředí s vybavením – 2 stomatologické soupravy Sirona Intego,Airflow KaVo,bělení Pure Whitening, práce s kvalitními materiály Těšíme se na Váš zájem HYGIENISTKA Turnov s.r.o. Jméno: Bc.Markéta Ponikelská E-mail: marketasutrova@seznam.cz Telefon: 739278971 Adresa: Ohrazenice 218 Město: Turnov ​ Datum zveřejnění: 7/9/2023 Praha 9 Hledáme milou dentální hygienistku do zubní kliniky na Praze 9. Hledáme prozatím ČPP, možné i DPP( zatím na uterý,čtvrtek,pátek dopoledne ).Časem možný přechod na HPP. Předpokládaný nástup dle dohody. Nabízíme : -motivační ohodnocení -různé benefity -mladý, přátelský kolektiv -služby recepce -zajištěný doktor k znecitlivění citlivých pacientů -možnost parkování před klinikou. Blízká zastávka metra Požadujeme: -milou, nekonfliktní povahu -snahu dělat svoji práci svědomitě a precizně Pokud hledáte práci, do které se budete těšit a přitom si slušně vyděláte, tak Vás rádi uvidíme na osobním setkání, popovídáme si a dáme si kávu. www.crystaldent.cz. Jméno: Karel Branč E-mail: karel.branc@gmail.com Telefon: 775129003 Adresa: Klánovická 601/40 Město: Praha 9 ​ Datum zveřejnění: 3/9/2023 Praha 5 Do zavedené menší zubní kliniky na Praze 5 v blízkosti stanice metra Smíchovské nádraží hledáme kolegu/kolegyni na pozici dentální hygienistka na částečný úvazek. Moc rádi bychom doplnili kolektiv o příjemného a šikovného kolegu/kolegyni, která nám pomůže zvládnout nyní obrovský příliv nových pacientů. Nabízíme rodinou a přátelskou atmosféru malého kolektivu, moderní příjemné pracovní prostředí, plně vybavené ordinace(Sirona Intego, OPG, EMS Handy) , spolupráce s lékaři, recepce. Výborné finanční ohodnocení, příspěvky na vzdělávání, sickdays. Pozice vhodná i pro absolventy. Nástup možný ihned nebo po dohodě. Jméno: Daniela Hájková E-mail: hajkova@dh-klinika.cz Telefon: 773627152 Adresa:Pod Barvířkou 11 Město: Praha 5 ​ Datum zveřejnění: 1/9/2023 Čebín Do nové ordinace v Čebíně(okres Brno-venkov) přijmu dentální hygienistku na DPP na 1-2 dny v týdnu, později možno i na zkrácený úvazek. V přístím roce se rozšíří pracovní tým o nového lékaře. Ordinace se nachází asi 15 km od Brna s dobrou dostupností autem ev. MHD. Nabízím příjemné jednání, vstřícnost, časovou flexibilitu a dobré finanční ohodnocení. Ráda zaškolím a pomůžu v začátcích. Práce je u mě dostatek, pacientů je hodně, jsou motivovaní, dá se s nimi dobře pracovat a rozhodně je možné se hodně naučit. Proto potřebuji někoho, koho práce bude bavit a někoho, kdo bude s pacienty dobře komunikovat. Pokud máte zájem, kontaktujte mě na email. Jméno: MUDr., MDDr. Romana Antonínová E-mail: fuchsovaromana@seznam.cz Telefon: 777332298 ​ Datum zveřejnění: 30 /8/2023 Pardubice Do moderní stomatologické ordinace v Pardubicích hledáme dentální hygienistku. Nabízíme práci v mladém zkušeném kolektivu s moderním vybavením. Nabízíme motivující platové ohodnocení a zaměstnanecké benefity. Nástup listopad 2023. Jméno: Filip Pekárek E-mail: zubypardubice@email.cz ​ Datum zveřejnění: 28/ 8/2023 Praha 9 Hledáme nadšenou a talentovanou dentální hygienistku, která bude tvořit součást našich zubních klinik. Bez ohledu na to, zda již máte bohaté zkušenosti, nebo jste nedávno ukončila studium, Vás rádi přivítáme mezi námi. Co vám nabízíme: - Moderní a inspirující pracovní prostředí - Vlastní laboratoř, recepci, call centrum a kancelář - Neustálou podporu a spolupráci s hlavním lékařem - Možnost neustálého profesního růstu s příspěvky na školení mimo společnost. - Prostor pro osobní rozvoj a kariérní postup. Naše benefity: - Multisport karta pro vaše sportovní aktivity a zdraví. - Stravenky - Teambuildingové akce Finanční ohodnocení: Motivační mzdové ohodnocení + % z obratu, prémie. Pošlete nám svůj životopis a motivační dopis na e-mail: smilecentrumcz@gmail.com těšíme se na setkání! Vaše Smile Centrum s.r.o. Jméno: Klára Móžiová E-mail: smilecentrumcz@gmail.com Telefon: 777001713 Adresa: Trmická 835/1 Město: Praha 9 ​ Zveřejněno: 29/8/2023 Chrudim Dobrý den, ráda přijmu do našeho týmu další dentální hygienistku. Ordinaci mamě otevřenou od února tohoto roku a pacientů je mnoho. Nabízím moderně vybavenou ordinaci, flexibilní pracovní dobu, motivační finanční ohodnocení, příspěvky na školení, v případě dojíždění na plný úvazek jsem schopná zařídit pracovní auto. Možnost se střídat se stávající hygienistkou v ordinaci a v případě vážné spolupráce můžeme vybavit vedlejší místnost samostatnou ordinací. Pro více info mě neváhejte kontaktovat. web:www.dhchrudim.cz ig:dentalkahlinsko Jméno: Rozálie Němcová E-mail: dhhlinsko@gmail.com Telefon: 777226681 Adresa: Chlum 1 Město: Hlinsko ​ Zveřejněno: 22/8/2023 Přelouč Do moderní stomatologické kliniky v Přelouči přijmeme dentální hygienistku na plný nebo zkrácený pracovní úvazek. Nabízíme vlastní novou ordinaci s vlastní pracovní dobou, práce s mikroskopem, IO rentgen v ordinaci, OPG, CBCT, spolupráce s parodontologem, implantologem, stomatochirurgem na místě, možnost plánovaní dlouhodobého ošetření, plně hrazená školení, fixní mzdu plus procento z obratu, náborový příspěvek, přátelská atmosféra na pracovišti. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Jméno: Alina Shmal E-mail: jualdent@seznam.cz Telefon: 737 546 673 Adresa: Václavské náměstí 170 Město: Přelouč ​ Zveřejněno: 21/8/2023 Praha 2 Hledáme dentální hygieničku na částečný úvazek do nové luxusní kliniky na Náměstí Míru. Pracovní doba dle domluvy, plat formou podílu z obratů, Multisport, obědy a další benefity. V případě zájmu o více info zašlete své CV nebo volejte. Jméno: Mgr. Petra Vorlová E-mail: namesti.miru.clinic@seznam.cz Telefon: 605933074 Město: Praha 2 - Náměstí Míru Nástup: listopad 2023 ​ Datum zveřejnění: 21 /9/2023 Praha 9 Přijmu dentální hygienistku na plný úvazek do dentálního studia v Praze 9- Proseku. Nabízíme skvělé prostředí malé kliniky, plat 500,-Kč čistého / hodinu, obědy v místě kliniky hradí zaměstnavatel. Jméno: MUDr. Martin Lamm E-mail: martin@lamm.cz Telefon: 722949060 Adresa: Na Prosecké vyhlídce 853/7 Město: Praha 9 - Prosek Web pracoviště: www.lamm.cz ​ Datum zveřejnění: 18/9/2023 Praha 5 Do našeho týmu dentální kliniky SMILLE přijmeme dentální hygienistku na plný úvazek. Nabízíme vlastní moderně vybavenou ordinaci, stálou klientelu, práci v příjemném kolektivu. Nástupní plat 60 000,- Kč. Svůj strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: studenik@smille.cz www.smille.cz Jméno: R. Studenik E-mail: studenik@smille.cz ​ Datum zveřejnění: 15/9/2023 Brno Přijmu na částečný úvazek nebo DPP dentální hygienistku do zavedené moderní ordinace v Brně-Židenicích. Nabízím práci v pohodovém malém kolektivu, šikovné pacienty od dětí až po babičky. Domluvu na pracovní době i finančním ohodnocení, příspěvky na školení. Na oplátku očekávám spolehlivost, příjemné vystupování a samostatnost. Případně vše naučíme, zaškolíme. Na vaše CV se těším na ordinace@justsmile.cz. Jméno: MDDr. Pavla Hovorková E-mail: pavlanav@seznam.cz Telefon: 732325703 Město: Brno ​ Datum zveřejnění: 13/9/2023 Praha 3 Přijmeme na částečný úvazek, cca 3 dny v týdnu – dle dohody, praxe vítána, možné i absolventi. NABÍZÍME: nadstandardní ohodnocení - PODÍL Z VLASTNÍHO OBRATU + PRÉMIE zaměstnanecké benefity – příspěvek na stravování, pitný režim, vč. kávy SAMOSTATNOU plně vybavenou ordinaci s novou zubní soupravou pro práci DH spolupráce s týmem lékařů – komplex. stomatologická péče, chirurgie, implantologie, vč. moderního vybavení-ordinačních RTG, OPG a CBCT rentgenu, který je pacientům k dispozici zavedená, motivovaná a stále rostoucí klientela, široká nabídka výkonů DH vč-bělení a prodeje pomůcek DH Váš životopis + foto zašlete na mail: dentoffice@jizu.cz Obratem se vám ozveme.Těšíme se na Vás! PACIENTI ČEKAJÍ… Jméno: Marie Šálková E-mail: dentoffice@jizu.cz ​ Datum zveřejnění: 12/9/2023 Pardubice Zaměstnám dentální hygienistku na plný i částečný úvazek v Pardubicích. Nabízím moderní vybavení včetně externího UZ+pískovače v samostatné ordinaci, podporu při výkonu práce ZL ve vedlejší ordinaci, podporu při dalším vzdělávání, přátelský kolektiv, zajištění klientely, nadstandardní mzdové ohodnocení. Jméno: Petra Burdychová E-mail: rodinnezubnicentrum@gmail.com ​ Datum zveřejnění: 7/9/2023 Hledám práci ve Zlíně Dobrý den, hledám práci v příjemném kolektivu (klidně i u jednotlivce), kterému záleží na pacientech i na kvalitě jejich ošetření. Moc ráda pracuji s dětmi/mladými, ale není to mojí podmínkou a ráda ošetřím každého pacienta. Školu jsem dokončila minulý rok (v Brně) takže jsem v práci ještě “tvárná” a moc ráda se naučím a přizpůsobím potřebám daného pracoviště. Mám zájem o celý, ale klidně i zkrácený úvazek. Budu moc ráda za vaše nabídky Jméno: Barbora Solařová, DiS. E-mail: solarovabarca@seznam.cz Telefon: 604701778 ​ Datum zveřejnění: 4/9/2023 Praha 5 - Anděl Do zavedené zubní ordinace přijmeme dentální hygienistku na částečný úvazek dle domluvy, ev. na celkový úvazek s ochotou pracovat částečně i jako asistence lékaři. Sídlíme na Praze 5- Anděl u metra. V případě Vašeho zájmu, zašlete své CV na info@s-dentist.cz . Jméno: MDDr. Markéta Svobodová E-mail: info@s-dentist.cz ​ Datum zveřejnění: 3 /9/2023 Brno ​ Do našeho fajn týmu hledáme posilu na pozici dentální hygienistky na částečný i plný pracovní úvazek. Hledáme nové kolegy zaučené nebo teprve vystudované, které svoje práce baví a mají zájem se dále rozvíjet. Požadujeme zodpovědné vystupování a férový přístup. Nabízíme přátelský kolektiv, který rád ze začátku se vším pomůže. Čeká na Vás vybavená ordinace se špičkovým a moderním zařízením, klienti jsou převážně dospělí. Dvacet dní dovolené + dva dny sick days, motivační platové ohodnocení = fix + procenta z obratu. Na nic si nehrajeme, snažíme se našim zaměstnancům ve všem vyhovět a proto Vás rádi pozveme na pracovní pohovor, kde Vám vše ukážeme a vysvětlíme. Jméno: Jakub Amin E-mail: jakubamin@seznam.cz Telefon: 777771435 Město: Brno ​ Datum zveřejnění: 31/8/2023 Praha 6 - Ořechovka Do milého kolektivu v Zubním centru Ořechovka v Praze 6 hledáme novou dentální hygienistku . Požadujeme hlavně zájem o práci, příjemné vystupování ,spolehlivost a zájem o dlouhodobou spolupráci. Nabízíme: - práci na plný nebo částečný úvazek - krásné platové podmínky : základ + procenta z obratu ordinace - zaměstnanecké benefity - krásnou ordinaci s křeslem A-Dec , kvalitní nástroje na ošetření pacientů, program PC Dent, intraorální rentgen v ordinaci, přístroje EMS Air -Flow S2, Air - Flow Handy PERIO - bělení pacientů PUREWHITENING -týmovou spolupráci – možnost konzultací s lékaři, možnost aplikace anestézie od lékařů při hloubkovém čištění zubního kamene - podporu dalšího vzdělávání - dlouhodobě zavedenou spolehlivou klientelu - perfektně fungující recepci - příjemné pracovní prostředí . Nástup dle dohody. Pokud by Vás práce u nás zajímala, pošlete prosím Váš životopis. Jméno:MUDr.Robert Vondruška E-mail: zubnistod@seznam.cz Telefon: 608312256 Adresa: Na Ořechovce 734/67 Město: Praha 6 ​ Datum zveřejnění: 30/8/2023 Praha 5 Na Prahu 13 Stodůlky, hledáme další hygienstku či hygienstu k paní doktorce Adamové. Veškeré další informace rádi sdělíme na pohovoru. Jméno: Tereza Roch E-mail: nagyova.t@seznam.cz Telefon: 777286766 Adresa: Hostinského 1536/7 Město: Praha 5 ​ Zveřejněno: 27/8/2023 Praha 5 - Anděl Do našeho týmu dentální kliniky SMILLE přijmeme dentální hygienistku na plný úvazek. Nabízíme vlastní moderně vybavenou ordinaci, stálou klientelu, práci v příjemném kolektivu. Nástupní plat 60 000,- Kč. Svůj strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: studenik@smille.cz www.smille.cz Jméno: Robert Studenik E-mail: studenik@smille.cz Město: Praha ​ Zveřejněno: 28/8/2023 Brno Dentální hygiena pro Vás není jenom práce ale i celoživotní koníček? Rádi bychom mezi sebe přijali do moderně vybavené stomatologické kliniky StomCare Clinic s.r.o. nového člena našeho týmu. Jednalo by se zpočátku o částečný úvazek a následně dle domluvy případně můžeme úvazek navyšovat. Co můžeme nabídnout: práci se špičkovým vybavením spolupráci a konzultace s naší šikovnou a zkušenou hygienistkou motivační finanční ohodnocení 20 dní dovolené 2 dny sick days základní mzdu + procenta z obratu Co požadujeme: vhodné i pro absolventy, které rádi zaučíme. zodpovědný a férový přístup předešlá praxe výhodou, Nástup možný dle domluvy. Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte nám zaslat Váš životopis na mail: recepce@stomcare.cz a nebo nás kontaktovat telefonicky pro více info na čísle: 602 700 061 Jméno: Sarah Lachová E-mail: recepce@stomcare.cz Telefon: 602700061 Adresa: Nad Přehradou 11 Město:Brno ​ Zveřejněno: 22/8/2023 Praha 9 - Prosek Přijmu dentální hygienistku na plný úvazek do dentálního studia v Praze 9- Proseku z důvodu odchodu stávající dentální hygienistky na mateřskou dovolenou. Nabízíme skvělé prostředí malé kliniky, plat 400,-Kč čistého / hodinu, obědy v místě kliniky hradí zaměstnavatel. Jméno: MUDr. Martin Lamm E-mail: martin@lamm.cz Telefon: 722949060 Adresa: Na Prosecké vyhlídce, 853/7 Město: Praha 9 ​ Zveřejněno: 22/8/2023 Praha 3 Hledám dentální hygienistku na dpp na 1-3 odpoledne v týdnu. Zavedená zubní ordinace na Praze 3 se stálou klientelou, motivovaní pacienti. V případě zájmu nebo dotazů pište na e-mail. Jméno: Alice Šťastná E-mail: mddr.stastna@seznam.cz Telefon: 736695816 Adresa: Koněvova 2427/205 Město: Praha 3 ​ Datum zveřejnění: 19 /9/2023 Pardubice Do moderní stomatologické ordinace v Pardubicích hledáme dentální hygienistku. Nabízíme práci v mladém zkušeném kolektivu s moderním vybavením. Nabízíme motivující platové ohodnocení a zaměstnanecké benefity. Nástup listopad 2023. Jméno: Filip Pekárek E-mail: filip.pekarek@seznam.cz Telefon: 725047342 Adresa: Lidmily Malé 656 Město: Pardubice Web pracoviště: www.pekdent.cz ​ Datum zveřejnění: 18/9/2023 Břeclav Do soukromé ordinace v Břeclavi přijmeme dentální hygienistku/tu Nabízíme: - pracovní úvazek dle domluvy - plně vybavenou ordinaci - podporu zkušeným lékařem - stálou klientelu - služby recepce - nadstandartní platové podmínky, podíl na zisku - bezprostřední blízkost nádraží - nástup možný koncem roku 2023 Očekáváme: zájem o obor a osobní rozvoj, příjemné a profesionální vystupování týmového ducha Zaujala Vás naše nabídka? Zašlete nám, prosím, Váš motivační dopis + životopis: zubni.zubni@gmail.com Jméno: Jana Izsófová E-mail: zubnibv@gmail.com Telefon: 777829841 Adresa: Slovácká 83 Město: Břeclav ​ Datum zveřejnění: 15/9/2023 Zbýšov u Rosic Do zavedené ordinace přijmu kolegu/kolegyni na pozici dentální hygieny. Ordinace se je plně vybavena, včetnš externího ultrazvuku s pískovačkou. Další potřebné vybavení lze po domluvě dokoupit. Pracovní dobu lze možno plánovat dle preferencí, nadstandardní finanční ohodnocení. Máme tu skvělý kolektiv, práce nás baví. Vhodne i jako přivýdělek a pro maminky na mateřské . Jméno: Eva Stehlíková E-mail: eva.cupalova@seznam.cz Telefon: 777937975 Adresa: 9.května 9 Město: Zbýšov ​ Datum zveřejnění: 13/9/2023 Praha 2 Hygienistka WANTED Do moderní a stále se rozvíjející soukromé zubní praxe v Praze na Vinohradech přijmeme na plný pracovní úvazek šikovnou dentální hygienistku. Máte zájem o obor, chcete být integrální součástí mladého týmu a podílet se na komplexní terapii? Pak hledáme právě Vás!???? Nástup možný od listopadu 2023, po domluvě i dříve. CV a případné dotazy prosím zasílejte na email david.sohajek@gmail.com, nebo do soukromých zpráv. Přijďte, celý tým zubní praxe Magic dent s.r.o. se na Vás těší! Jméno: David Šohájek E-mail: David.sohajek@gmail.com Telefon: 723910428 Adresa: Vinohradská 99 Město: Praha 2 ​ Datum zveřejnění: 11/9/2023 Zlín Do nově vybudované zubní kliniky v centru Zlína hledáme dentální hygienistku. Nástup možný ihned. Velikost úvazku je zcela na dohodě. Nabízíme: - ordinaci, která bude vybavena dle dohody na základě vašich požadavků - nadstandardní mzdové ohodnocení + podíl z obratu - skvělé personální zázemí a přátelský kolektiv - 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál a další Pro více info nás kontaktujte e-mailem/telefonicky. Jméno: MDDr. Marcel Mitruk E-mail: rdk.dental.clinic@gmail.com Telefon: 774876760 Adresa: třída Tomáše Bati 508 Město: Zlín ​ Datum zveřejnění: 7/9/2023 Praha 2 Zavedená stomatologická klinika v centru Prahy hledá do svého týmu nového člena na pozici dentální hygienistka. Nástup dle dohody, nadstandartní platové ohodnocení a plný pracovní úvazek. Najdete u nás příjemný kolektiv a moderní pracovní prostředí i vybavení. Provádíme výkony celého stomatologického spektra. Možnost osobní seberealizace, profesního růstu za nadstandartní finanční ohodnocení a další benefity (stravenky, příspěvek na penzijní připojištění). Vlastní ordinace! Požadujeme odpovídající vzdělání, flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost a příjemné vystupování. Anglický jazyk alespoň na komunikativní úrovni výhodou. Praxe v oboru vítána. Jméno: Radek Hippmann E-mail: hippmann@hpdent.cz Telefon: 607581512 Adresa: Vodičkova 12/5 Město: Praha 2 ​ Datum zveřejnění: 4/9/2023 Praha 2 Do nově zrekonstruované, moderní, ortodontické kliniky na Praze 2, hledáme "DENTÁLNÍ HYGIENISTKU" NABÍZÍME: plně vybavenou ordinaci, ruční EMS, ale i AIRFLOW®PROPHYLAXIS MASTER, široký výběr kyret, podpora pro další vzdělávání, stále se rozrůstající klientela, milý a přátelský kolektiv. Motivující finanční ohodnocení + % z bělení Jsme schopni nabídnout zkrácený úvazek i HPP Nástup je možný ihned! Své CV posílejte na adresu: BEDNAROVA@ORTO-KOLESOVA.CZ, NEBO INFO@KOLESOVA.CZ TEL.: 606 065 032 Těšíme se na Vás! Jméno: Pavlína Bednářová E-mail: bednarova@orto-kolesova.cz Telefon: 739317248 Adresa: Lumírova 105/21 Město: Praha 2 ​ Datum zveřejnění: 1/9/2023 Praha 10 Hledáme dentální hygienistku na plný úvazek! Moderní stomatologická klinika v širším centru Prahy hledá zkušenou dentální hygienistku, která se připojí k našemu týmu. Co od vás očekáváme? - Srozumitelnou a příjemnou komunikaci s pacienty - Zkušenost v oblasti dentální hygieny - Spolehlivost a profesionální přístup Co vám můžeme nabídnout? - Vysoké platové ohodnocení odpovídající vašim zkušenostem a dovednostem - Širokou škálu zaměstnaneckých benefitů - Příjemné pracovní prostředí, ve kterém se budete cítit jako doma - Možnost nástupu od prosince 2023 Pokud máte zájem o tuto příležitost, pošlete nám svůj životopis a motivační dopis. Těšíme se na setkání s vámi. Stomatologický tým CLINIC+ Jméno: Alex Alekaev E-mail: alekaev@clinicplus.cz Telefon: 774528763 Adresa: Vršovická 1461/64 Město: Praha ​ Datum zveřejnění: 31/8/2023 Praha 1 Do našeho soukromého zdravotnického zařízení v historickém centru Prahy přijmeme dentální hygienistku. Pokud máte chuť organizovat si svou práci sama a zároveň být součástí přátelského týmu kolegů a kolegyň na naší klinice, ozvěte se nám prosím pro více informací na 605 234 273 nebo pište na simona.robson@teamprevent.cz . Jméno: Simona Robson E-mail: simonarobson@gmail.com Telefon: 605 234 273 Adresa: Pštrossova 192/24 Město: Praha 1 ​ Datum zveřejnění: 29/8/2023 Liberec Dobrý den, Do našeho týmu Hajník dental v Liberci hledáme dentální hygienistku/hygienistu do ordinace se stálou klientelou. Jméno: Hana Bartošová E-mail: hajnikdental@gmail.com Telefon: 732 842 788 Adresa: Jeronýmova 232/15 Město: Liberec ​ Zveřejněno: 28/8/2023 Jičín Zdravím , do mladého kolektivu hledáme dentální hygienistku . Máme opravdu plný kalendář a potřebovali bychom pomoci v našich ordinacích , které jsou v moderních prostorech . Požadujeme preciznost , vřelost k našim klientům a loajalnost . Nabízíme , skvělý kolektiv ,moderní materiály a přístroje . Potřebovali bychom někoho na DPP na jedno , nebo dvě odpoledne v týdnu , nebo dopoledne o víkendu . Vhodné např. pro maminky na rodičovské dovolené , kterým se stýská po ordinaci, nebo si prostě jen chtějí odpočinout od těch nejdůležitějších lidí v Jejich životě . Www.Apollonie.cz Jméno: Barbora Sedláčková Jancova E-mail: Jancova.b@seznam.cz Telefon: 721234809 Adresa: Foersterova 641 Město: Jičín ​ Zveřejněno: 23/8/2023 Litoměřice Přijmeme dentální hygienistku na plný i částečný úvazek do stomatochirurgické ordinace v Litoměřicích. V případě zájmu volejte 732 167 798 nebo pište na veronika@chireoss.cz Jméno: Kateřina Prouzová E-mail: kat.prouzova@gmail.com ​ Zveřejněno: 21 /8/2023 Karlovy Vary (Bochov) Do zubního centra v Bochově u Karlových Varů (www.dident.cz ) hledáme DENTÁLNÍ HYGIENISTKU. Nabízíme Vám: Trvalý PP na dobu neurčitou (máme zájem pouze o dlouhodobou spolupráci). 5 týdnů dovolené. Pohodový, přátelský a mladý kolektiv. Příjemné moderní zázemí nových prostor, klimatizovanou ordinaci. Špičkové vybavení (Acteon Satelec Newtron, Acteon Satelec Air-n-Go Easy, OptraGate, kyrety Hu-Friedy a LM – možnost zakoupení vlastních oblíbených nástrojů), domácí bělení Opalescence, ordinační bělení. Odborný dozor, kdykoliv možnou konzultaci se zkušenými lékaři, společné plánování léčby. Zajištění dostatečné klientely, zaběhnutý a dobře fungující recall systém (Bassova technika). Příspěvky na vzdělávání, stravenkový paušál, neomezený mobilní tarif. Vysoké mzdové ohodnocení (fix. + procenta). Zakoupení lupových brýlí v naší režii. Možnost zprostředkování služebního automobilu případně bydlení. Nástup 10/23 (dle dohody možno dříve nebo i později). Pokud byste měla zájem stát se součástí našeho týmu nebo byste se chtěla na cokoliv zeptat, kontaktujte nás na lekar@dident.cz (případně zašlete rovnou CV), budeme se těšit! Rádi přivítáme také absolventku a společně Vás naučíme být kvalitní dentální hygienistkou. Platí to i pro ty z Vás, které máte pocit, že se již nerozvíjíte a nikam neposouváte, bude nám potěšením to změnit. Jméno: MDDr. David Irman E-mail: irmandavid@gmail.com Telefon: 601555999 Adresa: Náměstí Míru 3 Město: Bochov ​ Zveřejněno: 22/8/2023

Zobrazit vše

Události (27)

Zobrazit vše
bottom of page