top of page

STAŇTE SE ČLENEM ADH ČR 

Asociace dentálních hygienistek ČR dlouhodobě usiluje o profesionalizaci oboru dentální hygieny. Všem členům nabízíme možnost spolupodílet se na formování oboru dentální hygieny. Prostřednictvím asociace bude Váš názor slyšet.

 

ADH ČR dlouhodobě podporuje vysoký standard vzdělávání. Věříme, že díky kontinuálnímu a pravidelnému vzdělávání lze udržet vysoký standard péče. Asociace poskytuje záštitu vzdělávacím akcím, které splní vysoké nároky na obsahovou kvalitu. Naši členové mohou čerpat slevy na vstupném na akce, které pořádá asociace samostatně nebo formou poskytnuté záštity. Kdo má zájem udržovat své znalosti na vysoké úrovni, členství v asociaci zajistí přehled o dostupných vzdělávacích akcích a významné úspory na účastnickém poplatku.

Výhody členství v Asociace DH ČR
VÝHODY

Členové asociace získávají podporu pro svou odbornou praxi, ať už v roli zaměstnance nebo podnikatele. Naši členové mohou plně využívat odborné, ekonomické i právní poradny. Asociace dlouhodobě spolupracuje se zkušeným právníkem pro oblast zdravotnictví.  Veškeré legislativní novinky zpracováváme tak, aby členům šetřili čas a byly snadno aplikovatelné.

Díky spolupráci s partnery asociace, mohou naši členové čerpat z široké nabídky výhod a slev. Aktuální přehled nově publikujeme formou katalogu, který bude aktualizován 1x ročně. Aktuální přehled ke stažení ZDE.

 

Členové se zavazují dodržovat vysoké standardy kvality a souhlasí s dodržování Etického kodexu a Stanov ADH ČR.

Řádným členem se může stát pouze dentální hygienistka po ukončení studia. K přihlášce je nutné doložit kopii diplomu.

Student oboru dentální hygienistka, zubní lékař a právnická osoba připravujicí dentální hygienistky (škola) se může stát členem mimořádným, který má veškerá práva řádného člena, ale bez možnosti hlasovat na sněmu ADH ČR.

ČLENSTVÍ

PŘIHLASTE SE DO ASOCIACE

Členství ZÁKLADNÍ

1 500Kč

Každý rok

absolvent oboru diplomovaná dentální hygienistka, Bc.

 

Čerpání všech výhod členství ADH ČR

Možnost zapojit se do dění asociace

Vzdělávání (slevy na vstupném)

Novinky z oboru dentální hygieny

Právní poradna pro praxi

Odborná poradna

Návody a doporučení pro aplikaci legislativních novinek

Prostor pro sdílení zkušeností z oboru

DH Spectrum (elektronický časopis)

Výhody a slevy od partnerů

Členství ZVÝHODNĚNÉ

1 000Kč

Každý rok

student oboru, absolvent - matka na MD/RD, důchodce

 

Čerpání všech výhod členství ADH ČR

Možnost zapojit se do dění asociace

Vzdělávání (slevy na vstupném)

Novinky z oboru dentální hygieny

Právní poradna pro praxi

Odborná poradna

Návody a doporučení pro aplikaci legislativních novinek

Prostor pro sdílení zkušeností z oboru

DH Spectrum (elektronický časopis)

Výhody a slevy od partnerů

Členství MIMOŘÁDNÉ

3 000Kč

Každý rok

zubní lékař, PO připravující diplomované DH

 

Čerpání všech výhod členství ADH ČR

Vzdělávání (slevy na vstupném)

Novinky z oboru dentální hygieny

Odborná poradna

Návody a doporučení pro aplikaci legislativních novinek

Prostor pro sdílení zkušeností z oboru

DH Spectrum (elektronický časopis)

Výhody a slevy od partnerů

Obnovení členství

Přihlásit se do ADH ČR je možné kdykoliv během kalendářního roku, platnost členství je 1 rok od data platby členského příspěvku. Na blížící se konec platnosti Vašeho členství budete upozorněni formou automatického emailu. Prosíme o dodržování termínů plateb. V případě, že neobdržíme platbu v daném termínu, členství bude přerušeno. Obnoveno bude opět po obdržení platby členského příspěvku, není nutné se znovu registrovat.

Student oboru Dentální hygiena je povinen pro každý aktuální rok studia dodat platné potvrzení o studiu. Student má veškerá práva řádného členství, ale nemá právo volit na Sněmu ADH ČR. Do aktivit ADH se může zapojit tím, že bude fungovat např. v PVP - přípravném výboru prezídia apod. 

 

Absolventka oboru Dentální hygiena - matka na rodičovské dovolené je povinna každý rok tuto skutečnost doložit aktuálním potvrzením o přiznání rodičovského příspěvku.

OBNOVENÍ

OBNOVENÍ/ PRODLOUŽENÍ ČLENSTVÍ

Členství lze obnovit kdykoli během roku. Není potřeba  se znovu registrovat! 

K obnovení dojde po úhradě členského příspěvku:

 ​– částka: 1.500 Kč základní, 1.000 Kč zvýhodněné, 3.000 Kč mimořádné

 – číslo účtu asociace: 2401544294/2010

 – VS platby = RČ + do poznámky prosím zadejte své jméno a příjmení

Vaše původní přihlašovací údaje se nezmění!

Jakmile dojde k obnovení členství, budete informováni prostřednictvím e-mailu. 

Pokud chcete čerpat zvýhodněné členství, je nutné doložit příslušné potvrzení (o studiu, o přiznání rodičovského příspěvku nebo o přiznání důchodu). 

Pokud potřebujete vystavit fakturu za uhrazení členského příspěvku, napište prosím požadavek se zadáním aktuálních fakturačních údajů na email asistentka@asociacedh.cz

Obnovení členství

bottom of page