top of page

Výsledky vyhledávání

Pro „“ bylo nalezeno 33 položek

 • PRAGODENT, mezinárodní dentální veletrh

  Blíží se 29. ročník veletrhu PRAGODENT - https://pragodent.eu/, který se bude konat 12.-14.10. 2023 v Letňanech a zájemci se již mohou registrovat. ADH ČR je odborným partnerem veletrhu a podílí se na doprovodném programu, který bude probíhat formou přednášek ve čtvrtek a v pátek. Vstup na přednášky je volný pro všechny návštěvníky PRAGODENTu. Odkaz na volné vstupenky dostali členové ADH ČR v pravidelném newsletteru. V letošním roce budeme mít opět vlastní stánek - číslo 4B5, hala č.4, kde se budeme těšit na setkání s Vámi. Podrobný odborný program naleznete v katalogu PRAGODENTu: https://pragodent.eu/web_files/katalog/mobile/index.html#p=7. DOPROVODNÝ PROGRAM ADH ČR - 12.10.2023 - Hala 2D – DENT ARÉNA 12:00 – 12:45 Asociace dentálních hygienistek ČR, vznik, význam, perspektiva Mgr. Michaela Dufková, DiS., MBA Vedoucí přípravného výboru prezidia ADH ČR Vás seznámí s fungováním organizace a s výhodami členství jak pro řádné členy, tak pro studenty. Dozvíte se, jaké jsou možnosti aktivního zapojení se do chodu této profesní organizace, která hraje velmi důležitou roli související s výkonem profese dentální hygienistky. 13:00 – 13:45 Mikrobiom dutiny ústní a orální probiotika Marta Matušková, DiS., MBA Orální mikrobiom dutiny ústní má svá specifika, mění se a vyvíjí v průběhu našeho života. Seznámíme se s faktory, které ovlivňují jeho vývoj a složení. Změříme se na problematiku orálních probiotik, specifikujeme si rizikové skupiny pacientů a doporučené indikace pro využití orálních probiotik v praxi dentální hygienistky. 15:00 – 15:45 Air polishing (pískování), přehled materiálů Anna Mikošková, DiS. Přednáška srovnává jednotlivé materiály, používané k odstranění měkkých povlaků a pigmentací z povrchu zubů, tzv. air polishing, neboli pískování. Air polishing je důležitou součástí současné praxe profesionální dentální hygieny. Nabízí přehled všech dostupných prášků z hlediska: složení, tvrdosti, indikace a problematiky jejich efektivního fungování. 16:00 – 16:45 Motivace pacienta z pohledu dentální hygienistky Mgr. Petra Janatová, DiS. Přednášející Vás seznámí se zkušenostmi s nikdy nekončící motivací pacientů vyplývajícími z dlouholeté spolupráce parodontologa a dentální hygienistky na jednom pracovišti. Motivace, stále stejná, a přitom pokaždé jiná, je základem úspěšné terapie a neustále se dá vylepšovat. Jejím cílem je správně prováděná dentální hygiena jako každodenní součást běžné domácí péče. DOPROVODNÝ PROGRAM ADH ČR - 13.10. 2023 - Vstupní hala VH I, ČSK ARÉNA 13:00 – 13:45 Současné možnosti obnovy skloviny MDDr. Diana Kovářová V zubní sklovině probíhá nepřetržitě proces demineralizace a remineralizace. Jedná se o dynamický systém výměny iontů mezi slinou a sklovinou. Při dlouhodobé ztrátě iontů ze zubní skloviny dochází ke vzniku iniciální kariézní léze, která je do určité míry reverzibilní. Při dodržování důsledné domácí péče a užitím vhodných remineralizačních preparátů může dojít k obnově skloviny, zastavení kariézního procesu a zlepšení estetiky bílé křídové skvrny. Cílem sdělení je shrnout současné možnosti obnovy zubní skloviny u dětí i dospělých. 15:00 – 15:45 Problematika MIH a další výzvy efektivní remineralizace skloviny a dentinu Marie Horová, DiS. Prevalence MIH - molárové a řezákové hypomineralizace narůstá. Pro úspěšnou terapii je důležitá včasná diagnostika a zavedení preventivních postupů tak, abychom zamezili možným komplikacím souvisejícím s tímto onemocněním. Efektivní remineralizace skloviny a dentinu hraje významnou roli v zachování tvrdých zubních tkání a zmírnění progrese postižení. DOPROVODNÝ PROGRAM ADH ČR - 13.10. 2023 - Hala 2D – DENT ARÉNA 14:00 – 14:45 Problematika TMK z pohledu dentální hygienistky Marta Matušková, DiS. Příčiny problémů s temporomandibulárním kloubem jsou natolik komplexní, že není v našich možnostech ani kompetencích je přímo ovlivnit, můžeme však v rámci vyšetření při vstupních či pravidelných kontrolách být prvními, kdo na problém pacienta upozorní dříve, než se obtíže rozvinou. Jako dentální hygienistky máme prostor s pacienty na toto téma promluvit a delegovat je na další vyšetření. Časná terapie má pro pacienta vždy lepší prognózu. 16:00 – 16:45 Komunikace s pacienty s postižením sluchu Ing., Bc. Jana Krajčíková, DiS. Přednáška obsahuje základní teoretický úvod do problematiky osob se sluchovým postižením, základní komunikační pravidla pro rozhovor s těmito osobami jak v běžném životě, tak především s přihlédnutím ke specifikům rozhovoru mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem. Dozvíme se, s jakými úskalími se v komunikaci setkávají sluchově hendikepovaní a jak jim může dentální hygienistka pomoci návštěvu v ordinaci úspěšnězvládnout. Na závěr se naučíme pár základních znaků znakové řeči. 17:00 – 17:45 Dentální hygiena – historie, současnost, novinky Lenka Velebilová, DiS. V přednášce je podán přehled o vzniku a vývoji oboru dentální hygiena v USA až po jeho postupném etablování v Evropě až po ČR. Z hlediska současnosti nahlédneme do legislativy týkající se profese dentální hygienistky, rozebereme nastavení léčebného plánu dentální hygieny a průběh ošetření. Zmíníme se o spolupráci zubního lékaře s dentální hygienistkou a nakonec se seznámíme s tím, jaké jsou novinky v našem oboru. Medailonky přednášejících: #AsociaceDH #dentalnihygiena #dentalnihygienistka #pragodent #vzdelavani

 • Stanovisko Asociace DH: Kosmetička není oprávněna poskytovat službu bělení zubů

  Asociace dentálních hygienistek ČR na základě podnětů z řad členské základny reaguje na neoprávněné poskytování služeb bělení zubů v kosmetických salonech. Bělení zubů jsou oprávněny poskytovat pouze právními předpisy definované subjekty, a to konkrétně dentální hygienistky nebo zubní lékaři. Jiné osoby, které nemají patřičné oprávnění k tomu, aby bělení zubů mohly provádět, nejsou k tomuto oprávněny. Oprávnění dentální hygienistky vykonávat odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy vyplývá z ustanovení § 16, odst. 3, písm. d) vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Oprávnění zubních lékařů vyplývá z ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Bělení zubů není možné provádět v rámci žádného živnostenského oprávnění, ani v rámci živnosti „kosmetické služby“. Shora uvedený výklad plně podporuje Ministerstvo zdravotnictví. Tomu také odpovídá zcela jednotná praxe krajských úřadů, které postihují neoprávněné bělení zubů jako přestupky a udělují za ně mnohatisícové pokuty. Pokud se přestupku dopouští fyzická osoba, jde o přestupek dle ustanovení § 114 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011, o zdravotních službách, podle kterého platí, že se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 poskytuje zdravotní služby bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ekvivalent v případě právnické osoby je stanoven v ustanovení § 115 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách. #AsociaceDH #dentalnihygiena #dentalnihygienistka

 • Komunikace s osobami s postižením sluchu

  Dentální hygienistka Ing. Jana Krajčíková se dlouhodobě věnuje tématu komunikace s osobami s postižením sluchu a úzce s nimi spolupracuje. Přednáška připravená ve spolupráci s Colgate-Palmolive obsahuje základní teoretický úvod do problematiky osob se sluchovým postižením, základní komunikační pravidla pro rozhovor s těmito osobami jak v běžném životě, tak především s přihlédnutím ke specifikům rozhovoru mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem. Přednáška Ing. Jany Krajčíkové, Bc. je doplněna o krátká sdělení osob se sluchovým postižením, ve kterých se dozvíme, s jakými úskalími se v komunikaci setkávají a jak jim může například zubní lékař a dentální hygienistka pomoci návštěvu v ordinaci úspěšně zvládnout. Tento webinář naleznete v sekci pro členy - studovna. #AsociaceDH #dentalnihygiena #dentalnihygienistka #neslysicipacient

 • Dětský úsměv - preventivní program Českého zeleného kříže

  Dětský úsměv je unikátní projekt preventivní péče o zuby dětí v mateřských školách, na prvním stupni základních škol a v dětských domovech. Důraz je kladen především na opakovaný praktický nácvik účinného čištění chrupu. Je to osvědčený způsob, jak předcházet zubním kazům a parodontitidě. Během pravidelných lekcí v rámci školního rozvrhu představí lektorky dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, způsobem výživy a vznikem zubního kazu a parodontitidy. Nejdůležitější částí každé lekce je praktický nácvik správného čištění chrupu pod odborným vedením. Naše lektorky používají pro názornost a upoutání pozornosti dětí obrázky, výukové omalovánky, kvízy, pracovní listy, modely zubů apod. Systematičnost výuky je podpořena pracovními sešity, které ilustroval Miloš Nesvadba. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí. – Učíme děti, jak si správně čistit zuby, tak aby zůstaly celý život bez kazu – Opakovaná praktická výuka (6x ročně, během každé lekce praktický nácvik čištění zubů) – Profesionální lektorky (pro lektorky organizujeme pravidelné semináře a workshopy) – Zábavná forma – Odborné vedení projektu Pokud máte zájem, aby třída, kterou navštěvuje Vaše dítě, byla do projektu zapojena, kontaktujte třídního učitele, vedení školy nebo koordinátorku Českého zeleného kříže (Mgr. Pavlína Sochůrková, email: sochurkova@detskyusmev.org, tel.: 774 440 470). Staňte se lektorkou/lektorem Dětského úsměvu!00:47 Projekt Dětský úsměv má tým lektorek, který se postupně rozrůstá. Hledáme zájemce o dlouhodobou spolupráci, abychom mohli projekt rozšiřovat po celém území ČR. Český zelený kříž, o.p.s. lektorky vyškolí. Pravidelně pořádá 2x ročně jednodenní odborné semináře, nebo on-line setkání. Do programu je vždy zařazen workshop zabývající se metodikou projektu Dětský úsměv. Tyto workshopy vedou naše nejzkušenější lektorky. V případě, že máte zájem stát se lektorkou Českého zeleného kříže, kontaktujte naši koordinátorku (Zuzana Chmelařová, DiS., info@detskyusmev.org). Cílem programu je zábavnou formou prohloubit znalosti dětí o stomatologické prevenci. #AsociaceDH #dentalnihygiena #dentalnihygienistka #prevence

 • Historie, vznik a vývoj ADH ČR

  Autorka textu: Mgr. Hana Kučová, DiS V roce 1996 byl v ČR otevřen zcela nový studijní obor: diplomovaná dentální hygienistka DDH 53-58-7. Za 3 roky (v roce 1999) absolvovalo v Čechách nemnoho prvních dentálních hygienistek. Současně tak vznikla jejich potřeba společně tuto v Čechách novou profesi prosadit (jak u odborné, tak laické veřejnosti) a podílet se na vytvoření jejího legislativního i odborného rámce včetně začlenění do dentálního týmu i celého systému prevence. 23. května 2000 byla proto založena ADH ČR – Asociace dentálních hygienistek České republiky. Hlavní iniciátorkou a tehdy ještě předsedkyní byla ustanovena paní Alice B. Laurent. Čechoameričanka, která měla za sebou na tehdejší české poměry ojedinělou 15ti letou praktickou zkušenost v oboru DH v USA a která shodou okolností po revoluci do Čech přesídlila. Mezi dalšími zakládajícími členy pak byly jedny z prvních absolventek oboru: Helena Semelková, Kateřina Dlouhá (dnes Hajdánková) a Marta Vylíčilová (dnes Krejčí). Během čtyřletého (2000 – 2004) fungování nově vzniklé asociace se toho nestihlo zrovna málo. Prošla opravdu rychlým vývojem a to v mnoha směrech. V této době se také ADH ČR stala členem EDHF (European Dental Hygienists Federation). V roce 2004 však došla Alice B. Laurent k závěru, že stanovení celého nového systému prevence je v Čechách běh na dlouhou trať a rozhodla se proto vrátit zpět do USA. Jako nová prezidentka ADH ČR byla v tomtéž roce navržena a následně zvolena Lucie Volšíková (dnes Ovčinikov). Následovalo šestileté období (2004 - 2010), kdy v týmu prezidia pracovala také Kristýna Novotná, Petra Krejčířová, Zdena Švábová, Veronika Schnapková. V roce 2007 došlo ke sloučení ADH ČR se sekcí dentálních hygienistek při Parodontologické společnosti a tak ve vedení ADH ČR pak přibyla také Jitka Kropáčková, Květa Prouzová a Petra Křížová. Ta byla zvolena v roce 2010 novou prezidentkou. Společně s ní byly v prezidiu kromě Lucie Ovčinikov, Kristýny Novotné, Jitky Kropáčkové a Květy Prouzové nově Hana Kučová, Vendula Jaklová a Lenka Velebilová. Po rezignaci Petry Křížové, Lucie Ovčinikov a Kristiny Novotné, byla zbylými členy vedení vytvořena nová a odlišná koncepce dalšího managementu ADH ČR, která v mnohém navázala na tu původní z období založení asociace. V roce 2012 byla novou prezidentkou asociace zvolena Hana Kučová. Ve vedení nadále zůstali Vendula Jaklová, Lenka Velebilová, Jitka Kropáčková a Květa Prouzová, kterou v roce 2013 vystřídal nový člen asociace Michal Kalita. Následovalo velmi aktivní období, plné pozitivních změn. Mimo jiné bylo např. dosavadní sídlo přemístěno do nově zrekonstruovaných prostor v Šimáčkově ulici na Praze 7, které je sídlem ADH ČR dosud. V roce 2014 se novým prezidentem stal Michal Kalita, a počet členů prezidia se snížil na 3 členy. Spolu s Michalem Kalitou byla zvolena do prezidia Markéta Marušanová a Markéta Harantová. V letech 2014 po rezignaci paní Marušanové byla do prezidia zvolena Jitka Kropáčková, kterou od roku 2017 vystřídala Pavla Pilneyová. Alice B. Laurent, RDH Prezidentka ADH ČR (2000-2004) Lucie Volšíková (Ovčinikov), DiS. Prezidentka ADH ČR (2004-2010) Mgr. Petra Křížová, DiS. Prezidentka ADH ČR (2010-2011) Mgr. Hana Kučová, DiS Prezidentka ADH ČR (2012-2014) Michal Kalita, DiS. Prezident ADH ČR (2014-2018) Lenka Velebilová, DiS. Prezident ADH ČR (2018-2023) Michal Kalita, DiS. Prezident ADH ČR (od r. 2023) #AsociaceDH #dentalnihygiena #dentalnihygienistka #historie

 • Příspěvky zdravotních pojišťoven 2. čtvrtletí 2023

  Podrobnosti týkající se čerpání příspěvku VZP na dentální hygienu: Příspěvek mohou čerpat děti od 1 roku a dospělí bez omezení věku. Čerpání tohoto příspěvku je je nově u dospělých podmíněno absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře v průběhu posledních 24 měsíců. U dětí tato podmínka není nastavena a mohou příspěvek čerpat bez tohoto omezení. Uplatňování tohoto přístupu při poskytování příspěvků z fondu prevence je motivováno snahou VZP co nejvíce podpořit aktivní přístup dospělých klientů k péči o vlastní zdraví. Klienti VZP mohou o příspěvek požádat pouze elektronicky prostřednictvím aplikace Moje VZP, na pobočkách to není možné! Důvodem je to, že v aplikaci Moje VZP probíhá automatická kontrola absolvované preventivní prohlídky, která by na pobočkách nebyla běžně možná. V aplikaci Moje VZP se možnost podání žádosti o tento příspěvek klientům automaticky zpřístupní ve vazbě na vykázání preventivní prohlídky praktickým lékařem. Je přitom potřeba počítat s tím, že praktičtí lékaři mohou vykazovat péči se zpožděním až tří měsíců. Přehled finančních příspěvků zdravotních pojišťoven na dentální hygienu v roce 2023 Více informací o příspěvcích z fondu prevence naleznete zde: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/prevence/dentalni-hygiena #Asociacedentálníchhygienistek #prevence #finančnípříspěvky #zdravotnípojišťovna

 • DH SPECTRUM 4/2022: Dentální hygiena u dětí s mentálním handicapem

  Správná zubní péče je jediný způsob, jak předejít nejčastějším onemocněním v dutině ústní – zubnímu kazu, zánětu dásní a parodontóze. Tyto nemoci způsobují bakterie, které v ústech každého člověka přirozeně žijí a neškodí nám, pokud jim nedáme šanci, aby se přemnožily. Zubní plak, který se na zubech usazuje, je společenstvím těchto bakterií. Pokud je pravidelně a důkladně ze zubů neodstraňujeme, přemnožují se a produkují škodlivé látky, které ničí samotný zub nebo dáseň či kost, ve které je zub uchycen. Rodiče jsou zodpovědni za to, v jakém stavu mají děti zuby. Handicapované děti potřebují zoubky stejně jako děti zdravé. Určitě to není snadné, ale důsledná každodenní péče, vydržet a nenechat se odradit, je tou nejlepší prevencí bolesti a ošetření v celkové narkóze. Zdravotní péče se odvíjí individuálně od stupně postižení a často je jediným řešením právě celková anestezie. Spousta klientů si nechá zuby opatrně zkontrolovat, ale už lékaři nedovolí samotný zákrok, kterým může být i obyčejné odstranění zubního kamene. Pro rodiče je velmi obtížné takové ošetření vůbec sehnat, protože ordinace odmítají nespolupracující pro náročnost zákroku nebo nedostatek kapacity. Když už se jim to podaří, musí se připravit na dlouhé čekací lhůty v řádu měsíců a vynaložené finanční náklady. Pokračovat ve čtení ZDE. DH Spectrum je pravidelný odborný elektronický magazín vydávaný Asociací dentálních hygienistek ČR k problematice dentální hygieny. Distribuce členům Asociace DH ČR a studentům škol oboru dentální hygiena. Publikovaná témata v čísle 04/2022: #AsociaceDH #DHSpectrum #dentálníhygiena #prevencezubníhokazu #mentálníhandicap

 • Seznam škol pro studium oboru dentální hygiena

  Soukromá vyšší zdravotnická škola pro dentální hygienistky s.r.o. Sekaninova 12, 120 00 Praha 2 jan.hejk@dhskola.cz Ředitel školy: PhDr. Jan Hejk Zástupce ředitele školy: Ing. Martin Kindl Vyšší odborná škola zdravotnická škola a Střední škola zdravotnická Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem studodd@szsvzs.cz Ředitel: PhDr. Miroslava Zoubková Vedoucí oboru: Mgr. Jitka Votrubcová, DiS. Vyšší odborná škola zdravotnická škola a Střední zdravotnická škola Alšovo nábřeží 1, 110 00 Praha 1 voszaszs@szspraha1.cz Ředitelka školy: PhDr. Zuzana Pohlová Vedoucí oboru: Mgr. Markéta Marušanová, DiS. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15, Brno info@szsmerh.cz Ředitelka školy: PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. Vedoucí oboru: Bc. Zuzana Zouharová Universita Karlova v Praze - 3. lékařská fakulta Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 stomsec@fnkv.cz Přednosta: MUDr. Jiří Borovec Odborný asistent: Mgr. Petra Křížová, DiS. Střední zdravotnická škola a vyšší zdravotnická škola Karlovy Vary Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary sekretariat.skoly@zdravkakv.cz Ředitel: Mgr. Hana Švejstilová Vedoucí oboru: Mgr. Martina Nová Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Karlovarská 99, 323 17 Plzeň zdravka@zdravka-plzen.cz Ředitel: PhDr. Ivana Křížová Vedoucí oboru: MUDr. Bartošková Prešovská univerzita - Fakulta zdravotníctva - Katedra dentálnej hygieny Ul. Partizánska č. 1, 080 01 Prešov Slovakia daniel.jordan@unipo.sk, ludmila.andrascikova@unipo.sk Vedoucí katedry: PhDr. Daniel Jordán,PhD. Zástupkyňa vedúceho katedry pre praktickú výučby: Bc. Ľudmila Andraščíková, MBA, MPH Masarykova univerzita Brno Žerotínovo náměstí 617/9, Brno aholik@med.muni.cz Vedoucí katedry: Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. Vedoucí oboru: Mgr. Bc. Petra Borkovcová Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola Ostrava Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava sekretariat@zdrav-ova.cz, hana.hanuskova@zdrav-ova.cz Ředitelka školy: RNDr. Jana Foltýnová, PhD. Statutární zástupkyně ředitelky školy: PhDr. Hana Hanusková Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk Soudní 20, 288 00 Nymburk info@zdravkanbk.cz, vanek@zdravkanbk.cz, matejcikova@zdravkanbk.cz Ředitel školy: Mgr. Tomáš Vaněk Zástupce pro VOŠ obory PhDr. Lenka Matějčíková Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Ledecká 35, 323 21 Plzeň volrabova@vosplzen.cz Vedení společnosti: Mgr. Simona Štruncová Vedoucí oboru: Volrábová Markéta, Bc. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga Pöttingova 2, 771 00 Olomouc sekretariat@epol.cz Ředitel školy: Mgr. Pavel Skula Vedoucí oboru: Bc. Jana Táborová, DiS. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice Husova 3, 371 60 České Budějovice stix@szscb.cz, pospisilova@szscb.cz Ředitel školy: PhDr. Štix Karel Odb.asistent výuky pro DH: Mgr. Michaela Pospíšilová Slezská univerzita – Fakulta veřejných politik v Opavě Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava oldrich.res@fvp.slu.cz Děkan fakulty: prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Odborný asistent oboru: MUDr. Oldřich Res, Ph.D. Vedoucí oboru: Mgr. Radka Nováková, DiS. #AsociaceDH #dentální #hygiena #studium #školy #uchazeč

 • Vymezení znalostí, dovedností a kompetencí

  Vyhláška č. 55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků § 16 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA Dentální hygienistka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může a) vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu, b) stanovit úroveň individuální hygieny, provádět nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolovat jejich účinnost, c) provádět kolektivní zdravotně-výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu, d) provádět ve spolupráci se zubním lékařem výzkum v oblasti zubního lékařství, zvláště pak v oblasti dentální hygieny. Dentální hygienistka bez odborného dohledu v souladu s diagnózou a individuálním léčebným postupem stanoveným zubním lékařem může provádět profylaxi onemocnění ústní dutiny včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich zhoršování. Přitom zejména může a) provádět vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti, b) provádět otisky chrupu, c) odstraňovat zubní plak a kámen z mezizubních a supragingiválních prostorů, leštit povrch zubů profylaktickými materiály, d) odstraňovat subgingivální zubní kámen v rámci nechirurgické léčby, e) provádět ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, jako jsou fluoridové roztoky, f) provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchové úpravy výplní, g) provádět odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy, h) stanovit individuální léčebný plán dentální hygieny a na jeho základě provádět konzervativní nechirurgickou terapii, a to iniciální, udržovací a podpůrnou antimikrobiální; individuální léčebný plán dentální hygieny lze stanovit pouze v mezích individuálního léčebného postupu stanoveného zubním lékařem, i) provádět neinvazivní aplikace antiseptických, adstringentních a antibakteriálních léčivých přípravků supragingiválně i do subgingiválních prostor, j) ohlazovat kořeny zubů, k) provádět uzavřenou kyretáž, l) odstraňovat pigmentace profylaktickými materiály i speciálními přístroji, m) zhotovovat studijní modely, n) informovat ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučovat kontrolní vyšetření zubním lékařem nejdéle po 6 měsících. Dentální hygienistka pod odborným dohledem zubního lékaře může a) provádět činnosti zubní instrumentářky podle § 40, b) provádět aplikace povrchové anestézie pro povrchové znecitlivění dásní, c) měnit gumové příslušenství u fixních ortodontických aparátů, d) provádět bělení zubů a obdobné estetické úpravy a doporučení ohledně individuálního domácího bělení zubů. Dentální hygienistka pod přímým vedením zubního lékaře může provádět pečetění fisur. #AsociaceDH #dentálníhygiena #dentální #hygienistka #kompetence

 • Platové ohodnocení dentálních hygienistek/stů v ČR

  Platové ohodnocení dentálních hygienistek/stů se odvíjí od formy pracovního úvazku – zda je plný (40hod/týdně) nebo částečný. Často totiž pracují na částečné úvazky u více zubních lékařů během jednoho týdne. Další oblíbenou možností je, že dentální hygienistka/sta své povolání kombinuje a vykonává u zubního lékaře na částečný úvazek zároveň i zubní instrumentářku. Mzda dentální hygienistky/sty v soukromém sektoru nejčastěji obsahuje fixní složku a provize z obratu ordinace. Někdy se přidávají i další benefity jako je motivační složka, stravenky, či příspěvek na penzijní pojištění nebo příspěvek na další vzdělávání. Ve veřejném sektoru jsou dentální hygienstky/sté odměňováni podle platových tabulek, které se řídí nařízením vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje takzvanou zaručenou mzdu podle náročnosti konkrétního zaměstnání. Dentální hygienistka/sta s osvědčením výkonu povolání bez odborného dohledu spadá do 5. skupiny prací, což je 9.a 10. platová třída. Autor textu: Aneta Stryjová, DiS. (vedoucí přípravného výboru prezidia ADH ČR) #AsociaceDH #dentálníhygiena #platovéohodnocení

 • Uplatnění absolventů oboru dentální hygiena na trhu práce

  Uplatnění absolventů oboru na trhu práce: Studijní obor nabízí jedinečnou profesní specializaci - absolvent se uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a zubních ordinací, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání dentální hygienistky/sty zákonem. Vzhledem k tomu že dentální hygiena je v České republice oborem poměrně mladým (od roku 1996), ale čím dál tím žádanějším, není problém se na trhu práce uplatnit. Dentální hygiensitka/sta může pracovat po boku nejen praktického zubního lékaře, ale i ortodontisty, stomatochirurga či implantologa. Povolání dentální hygienistky/sty je specifické – tj. dentální hygienistka/sta zastane práci zubní instrumentářky (sestry), ale opačně to nelze. Dále se může absolvent tohoto oboru uplatnit ve výzkumu, výrobě, prodeji a propagaci stomatologických materiálů. Nadále se může vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v odborných kurzech, popřípadě na odborných stážích pro zdravotnické pracovníky nebo studiem na vysokých školách. Jazyková vybavenost umožňuje absolventům oboru vycestovat do zahraničí, ať už v rámci EU či mimo ni, a hledat uplatnění na trhu práce i tam. Během studia mají celé tři roky cizí jazyk a skládají z něho i závěrečnou zkoušku. Dentální hygienistka/sta spadá jako zdravotnický pracovník do systému celoživotního vzdělávání (zákon č. 96/2004 Sb.§ 53). Plnění povinnosti celoživotního vzdělávání se prokazuje na základě kreditního systému. Získání stanoveného počtu kreditů je podmínkou pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Autor textu: Aneta Stryjová, DiS. (vedoucí přípravného výboru prezidia ADH ČR) #asociaceDH #dentálníhygiena #hygienistka #vzdělání

 • Možnosti studia oboru dentální hygiena dostupné v ČR

  V ČR v současné době existují dvě rovnocenné možnosti studia tohoto oboru: Tříleté vysokoškolské studium ukončené titulem bakalář (Bc.) Vzdělání je ukončeno státnicemi v souladu se zákonnými ustanoveními. Státnice jsou odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, ze zkoušky z cizího jazyka, z bakalářské práce a její obhajoby. Tříleté studium na Vyšší odborné škole ukončené titulem diplomovaný specialista (DiS.) Vzdělávání je ukončeno absolutoriem v souladu se zákonnými ustanoveními. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, ze zkoušky z cizího jazyka, z absolventské práce a její obhajoby. Podmínkou studium oboru je ukončené úplné středoškolské vzdělání, tedy maturita. Mezi fyzické předpoklady uchazeče o studium dentální hygieny patří zdravotní stav bez omezení a manuální zručnost. Psychickými předpoklady pro výkon povolání je odolnost vůči zátěži, velmi dobré komunikativní dovednosti, asertivní a zároveň empatické vystupování. Kompetence absolventů obou vzdělávacích programů (Bc. a DiS.) jsou zcela totožné. Autor textu: Aneta Stryjová, DiS. (vedoucí přípravného výboru prezidia ADH ČR) #AsociaceDH #studium #bakalář #dentálníhygiena #hygienistka

bottom of page