top of page

Proč by se i hygienistky měly zajímat o ekonomii?

Aktualizováno: 2. 7.

Ve světě, kde je medicína neustále na vzestupu díky technologickému pokroku a rozšiřujícím se znalostem, bychom očekávali, že i dentální hygienistky jsou dobře vybaveny nejen k poskytování prvotřídní péče, ale i k efektivnímu managementu svých privátních praxí.

Realita všedního dne však v naší (postkomunistické) době píše jiný příběh:

Ačkoliv většina škol pro dentální hygienistky poskytuje kvalitní klinické vzdělání během studia, v oblasti přípravy na management a ekonomické aspekty soukromé praxe zejí mezery či spíše kaňony.


Podobně jako základní školství vytrvale ignoruje začlenění ekonomické gramotnosti do učebních osnov, stejně tak i specializační studijní obory (o pár let později) nezvládají přípravu studenta na ekonomické a manažerské aspekty vedení privátních praxí. Většina DH tak vstupuje do tržního prostředí bez základních znalostí „pravidel hry“ – bez povědomí o ekonomických zákonech, marketingových principech i nezbytných manažerských znalostech. Zpravidla tedy vůbec netuší, že primárním úkolem každého podnikajícího subjektu je vytvářet (a maximalizovat) ZISK – požadavek fundamentální a kruciální pro samotného podnikatele i pro společnost (a stát jako celek, který je placen právě ze zdanění zisku).


Ziskovost je základní ekonomický ukazatel, který kvantifikuje, jaký je podíl zisku vůči celkovým tržbám (zbytek jsou náklady). V Německu bývá tento ukazatel v oboru stomatologie cca 30 % - 40 %; v Rakousku cca 35 % - 40 %; ve Švýcarsku 40 % - 50 %.

Co našincům uniká???

Přestože české i slovenské privátní praxe poskytují péči plně srovnatelnou se svými „tradičními“ zahraničními kolegy (z okolních zemí, které nikdy nepoznaly komunismus), tuzemské praxe často vykazují jen minimální či „směšnou“ ziskovost. Veškeré generované příjmy jsou zpravidla spotřebovány na pokrytí nákladů a "něco navíc" prostě nezbývá. Jmění takové praxe zůstává tudíž i po desítky let téměř konstantní. Roky náročné práce plynou, nikde však nevidíte její efekt – nikde se nevytváří nové hodnoty – nikde nic neroste. Výsledkem je „kladná nula“ – prázdnota a zmar! V okamžiku, kdy si DH (často vlastník, podnikatel, manažer v jedné osobě) uvědomí tuto smutnou bilanci, nutně se prohlubují pocity vyhoření a přichází další ataky únavy a stresu (s nimi ještě hlubší propad ekonomické výkonnosti).


ZISK – zůstává v myslích DH (i 35 let od pádu komunismu) nepochopeným pojmem; který je navíc často spojen s pocitem čehosi „neetického“. Reliktní socialistická doktrína tak dodnes infikuje intelekt mnoha podnikatelů a výsledkem je „nemocná“ ekonomika privátních praxí DH.

Co s tím?

Můžeme i nadále svalovat vinu na naše školství, … anebo sami převezmeme zodpovědnost a doplníme si chybějící znalosti. Což je možné pouze tehdy, pakliže pochopíme, že i ekonomie je věda; a že „ekonomické minimum“ je málo. Chcete-li maximalizovat prosperitu své praxe, musíte maximalizovat i své znalosti o ekonomii. Tak to na světě chodí!


I DH potřebují pochopit ekonomické zákony, principy trhu, význam marketingu (časem i brandingu). I DH musí (v dnešní digitální době) budovat svou online přítomnost a využívat sociální média a další marketingové nástroje ke zvyšování viditelnosti a přitažlivosti své praxe. Efektivní komunikace s pacienty zlepšuje pacientovo vnímání péče, posiluje loajalitu k praxi i zajišťuje vyšší ziskovost. Navzdory mnoha naivním představám – i v oblasti služeb DH se totiž musíme připravit (byť pozvolna) na „boj“ s konkurencí!


Suma sumárum:Ekonomické a manažerské dovednosti by měly být považovány za nezbytnou součást intelektu DH, stejně jako znalosti klinické a odborné.

Ergo – znalosti ekonomie by měly být součástí vzdělání úplně pro každého, prospěly by i pacientům!

Ing. Tomáš Košumberský


Autor je ekonomem, dlouhodobě působí v oblasti privátní stomatologie, je lektorem MBA programu pro privátní lékaře (www.omba.cz).

 #asociacedh#vzdelanidh#omba#adhcz#

159 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page