top of page

Příspěvky zdravotních pojišťoven 2. čtvrtletí 2023

Podrobnosti týkající se čerpání příspěvku VZP na dentální hygienu:

Příspěvek mohou čerpat děti od 1 roku a dospělí bez omezení věku. Čerpání tohoto příspěvku je je nově u dospělých podmíněno absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře v průběhu posledních 24 měsíců. U dětí tato podmínka není nastavena a mohou příspěvek čerpat bez tohoto omezení.


Uplatňování tohoto přístupu při poskytování příspěvků z fondu prevence je motivováno snahou VZP co nejvíce podpořit aktivní přístup dospělých klientů k péči o vlastní zdraví.

Klienti VZP mohou o příspěvek požádat pouze elektronicky prostřednictvím aplikace Moje VZP, na pobočkách to není možné! Důvodem je to, že v aplikaci Moje VZP probíhá automatická kontrola absolvované preventivní prohlídky, která by na pobočkách nebyla běžně možná. V aplikaci Moje VZP se možnost podání žádosti o tento příspěvek klientům automaticky zpřístupní ve vazbě na vykázání preventivní prohlídky praktickým lékařem.

Je přitom potřeba počítat s tím, že praktičtí lékaři mohou vykazovat péči se zpožděním až tří měsíců.


Přehled finančních příspěvků zdravotních pojišťoven na dentální hygienu v roce 2023
Více informací o příspěvcích z fondu prevence naleznete zde: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/prevence/dentalni-hygiena


1 094 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page