top of page

Možnosti studia oboru dentální hygiena dostupné v ČR
V ČR v současné době existují dvě rovnocenné možnosti studia tohoto oboru:

Tříleté vysokoškolské studium ukončené titulem bakalář (Bc.) Vzdělání je ukončeno státnicemi v souladu se zákonnými ustanoveními. Státnice jsou odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, ze zkoušky z cizího jazyka, z bakalářské práce a její obhajoby. Tříleté studium na Vyšší odborné škole ukončené titulem diplomovaný specialista (DiS.) Vzdělávání je ukončeno absolutoriem v souladu se zákonnými ustanoveními. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, ze zkoušky z cizího jazyka, z absolventské práce a její obhajoby. Podmínkou studium oboru je ukončené úplné středoškolské vzdělání, tedy maturita. Mezi fyzické předpoklady uchazeče o studium dentální hygieny patří zdravotní stav bez omezení a manuální zručnost. Psychickými předpoklady pro výkon povolání je odolnost vůči zátěži, velmi dobré komunikativní dovednosti, asertivní a zároveň empatické vystupování. Kompetence absolventů obou vzdělávacích programů (Bc. a DiS.) jsou zcela totožné.

Autor textu: Aneta Stryjová, DiS. (vedoucí přípravného výboru prezidia ADH ČR)


26 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page