top of page

Činnosti dentální hygienistky dle vyhlášky č. 55/2011 Sb.

Aktualizováno: 18. 2. 2023

  1. Dentální hygienistka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může a) vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu, b) stanovit úroveň individuální hygieny, provádět nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolovat jejich účinnost, c) provádět kolektivní zdravotně-výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu, d) provádět ve spolupráci se zubním lékařem výzkum v oblasti zubního lékařství, zvláště pak v oblasti dentální hygieny.

  2. Dentální hygienistka bez odborného dohledu v souladu s diagnózou a individuálním léčebným postupem stanoveným zubním lékařem může provádět profylaxi onemocnění ústní dutiny včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich zhoršování. Přitom zejména může a) provádět vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti, b) provádět otisky chrupu, c) odstraňovat zubní plak a kámen z mezizubních a supragingiválních prostorů, leštit povrch zubů profylaktickými materiály, d) odstraňovat subgingivální zubní kámen v rámci nechirurgické léčby, e) provádět ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, jako jsou fluoridové roztoky, f) provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchové úpravy výplní, g) provádět odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy, h) stanovit individuální léčebný plán dentální hygieny a na jeho základě provádět konzervativní nechirurgickou terapii, a to iniciální, udržovací a podpůrnou antimikrobiální; individuální léčebný plán dentální hygieny lze stanovit pouze v mezích individuálního léčebného postupu stanoveného zubním lékařem, i) provádět neinvazivní aplikace antiseptických, adstringentních a antibakteriálních léčivých přípravků supragingiválně i do subgingiválních prostor, j) ohlazovat kořeny zubů, k) provádět uzavřenou kyretáž, l) odstraňovat pigmentace profylaktickými materiály i speciálními přístroji, m) zhotovovat studijní modely, n) informovat ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučovat kontrolní vyšetření zubním lékařem nejdéle po 6 měsících.

  3. Dentální hygienistka pod odborným dohledem zubního lékaře může a) provádět činnosti zubní instrumentářky podle § 40, b) provádět aplikace povrchové anestézie pro povrchové znecitlivění dásní, c) měnit gumové příslušenství u fixních ortodontických aparátů, d) provádět bělení zubů a obdobné estetické úpravy a doporučení ohledně individuálního domácího bělení zubů.

  4. Dentální hygienistka pod přímým vedením zubního lékaře může provádět pečetění fisur.


97 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page