top of page

Uplatnění absolventů oboru dentální hygiena na trhu práce

Uplatnění absolventů oboru na trhu práce:

Studijní obor nabízí jedinečnou profesní specializaci - absolvent se uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a zubních ordinací, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání dentální hygienistky/sty zákonem. Vzhledem k tomu že dentální hygiena je v České republice oborem poměrně mladým (od roku 1996), ale čím dál tím žádanějším, není problém se na trhu práce uplatnit. Dentální hygiensitka/sta může pracovat po boku nejen praktického zubního lékaře, ale i ortodontisty, stomatochirurga či implantologa. Povolání dentální hygienistky/sty je specifické – tj. dentální hygienistka/sta zastane práci zubní instrumentářky (sestry), ale opačně to nelze.
Dále se může absolvent tohoto oboru uplatnit ve výzkumu, výrobě, prodeji a propagaci stomatologických materiálů. Nadále se může vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v odborných kurzech, popřípadě na odborných stážích pro zdravotnické pracovníky nebo studiem na vysokých školách.

Jazyková vybavenost umožňuje absolventům oboru vycestovat do zahraničí, ať už v rámci EU či mimo ni, a hledat uplatnění na trhu práce i tam. Během studia mají celé tři roky cizí jazyk a skládají z něho i závěrečnou zkoušku.

Dentální hygienistka/sta spadá jako zdravotnický pracovník do systému celoživotního vzdělávání (zákon č. 96/2004 Sb.§ 53). Plnění povinnosti celoživotního vzdělávání se prokazuje na základě kreditního systému. Získání stanoveného počtu kreditů je podmínkou pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky.

Autor textu: Aneta Stryjová, DiS. (vedoucí přípravného výboru prezidia ADH ČR)


116 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page