top of page

Úrazy zubů

Aktualizováno: 15. 2. 2023


Úrazy zubů jsou zejména v dětském věku relativně častou událostí. Rodiče si ale mnohdy nevědí rady s tím, jak správně postupovat při zranění dočasných zubů a jak při úrazech trvalého chrupu často s nedokončeným vývojem kořene. Úrazy zubů se ale nezřídka týkají i dospělých. V dnešním článku se zaměříme na správný postup při záchraně zubů po úrazu.


Fraktura zubu
Fraktura zubu

Traumatologie zubů je část stomatologie, která prošla v posledních 25 letech zásadním vývojem. V mnohém se změnila jak diagnostika, tak léčebné postupy. Pokrok umožnil vývoj materiálů, technik a přístrojů. Zdokonalení stomatologických lepidel s sebou přineslo možnost tzv. adhezivní fixace úlomku nebo estetické dostavby ulomené části korunky zubu. Velké výhody má možnost optického zvětšení ať už pomocí lupových brýlí nebo operačního mikroskopu při nutnosti ošetření poraněného zubu, a to především u ošetření kořenových kanálků mrtvého zubu (tzv. endodontické ošetření). Úrazy zubů jsou často komplexní zranění, která mohou postihnout jak samotné tvrdé zubní tkáně, tak okolní měkké tkáně. Bezprostředně po každém úrazu stálého zubu by pacient měl vyhledat zubního lékaře. Pečlivé vyšetření je mimo jiné důležité i pro posouzení rizika vzniku pozdních komplikací. Po změně polohy zubu v lůžku (dislokaci) by pacient poraněným zubem neměl hýbat a měl by se bez prodlení vydat na stomatologické pracoviště. Zubní lékař zhotoví rentgenový snímek a provede repozici zubu v lůžku, tedy jeho umístění zpět na správné místo, a adhezivně zafixuje dlahou. Od pacienta je žádoucí kvalitní a důsledná domácí ústní hygiena. Pokud dojde k fraktuře (zlomení/ulomení) korunky zubu, je výhodou, pokud se podařilo zajistit a přinést k zubnímu lékaři i ulomený fragment. Ten by měl být vložen do vody, aby nedošlo k jeho vysychání. Následuje adhezivní fixace úlomku zpět na poškozené místo nebo zhotovení estetické fotokompozitní dostavby v barvě vlastního zubu. U komplikované fraktury korunky je do dvou hodin po úrazu možné provést přímé překrytí otevřené zubní dřeně (pulpy). Pokud je ošetření možné až později než do dvou hodin po úrazu, je metodou volby výkon nazývaný parciální pulpotomie (chirurgické odstranění části zubní dřeně za účelem zachovat její vitalitu). V případech, kdy to není možné, následuje endodontické ošetření kořenových kanálů tzv. umrtvení zubů. Pokud dojde k úplnému vyražení zubu (avulzi), o prognóze zubu rozhoduje doba, kterou zub stráví mimo lůžko. Zásadní roli hraje i transportní médium, ve kterém je zub uložen. Naprosto nevhodný je občas stále doporučovaný transport v ústech (tvářové kapse) pacienta, kdy je vysoké riziko jeho spolknutí, a především nebezpečí jeho vdechnutí. Transport ve fyziologickém roztoku dává šanci na přežití zubu přibližně po dobu 1 hodiny. O něco déle – přibližně na dobu 2 hodin – ji zajistí mléko nebo zabalení do potravinové fólie. Zdaleka nejlepším médiem jsou speciální roztoky, které se pro tento účel vyrábí. Na trhu jsou v současné době dva výrobky (Dentosafe, výrobce Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co., distributor v ČR zatím není, a SOS Dentobox, výrobce Hager Werken, distributor Dentamed). Umožní přežití buněk na povrchu kořene po dobu minimálně 24 hodin. Ve státech jako je Švýcarsko a Německo, jsou tyto roztoky v lékárničkách ve školách, na některých sportovištích a bazénech, tzn. na místech se zvýšenou incidencí úrazů zubů. Poučení učitelé a trenéři pak mohou významně přispět k záchraně vyraženého zubu. Postupné tmavnutí (zčernání) postiženého zubu s odstupem týdnů po úrazu, signalizuje jeho odumření. V tomto případě je nutné endodontické ošetření, vyčištění kořenových kanálků zubu, případně jeho vytržení. Při neřešení této situace se kolem kořene dočasného zubu vyvíjí zánět, který opět může vést k poškození stálého chrupu.

V každém případě je nutné po ošetření úrazu zubu naplánovat a dodržovat pravidelné kontroly u zubního lékaře, protože infekcí podmíněná resorpce kořene (vstřebání, doslova rozpuštění) probíhá zpravidla bez bolesti a příznaků. Další z poúrazových komplikací je srůst zubu s kostí (ankylosa). V dutině ústní pak vidíme, že postižený zub je najednou níže než okolní zuby. Tato komplikace je vážná, protože má vliv na růst okolní čelisti a mnohdy vede k odstranění takto postiženého zubu. Úrazy dočasných zubů jsou často spojeny s postižením okolních měkkých tkání. Poškození dásní, sliznic, rtů a jazyka je provázeno krvácením a otokem. Dítě si podle mechanismu úrazu zuby buď vrazí do úst, či je vyvrátí ven. Pokud zubní lékař na rentgenovém snímku zjistí, že vražený dočasný zub vysloveně nezasahuje do zárodku stálého zubu, čekáme na jeho opětovné prořezání. Zaražený dočasný zub se většinou opět spontánně prořeže. Vyražený dočasný zub se nevrací zpět do lůžka, protože by mohlo dojít k ohrožení zárodku stálého zubu. Mějme na paměti, že dočasné zuby ovlivňují vývoj čelistí a postavení stálých zubů. Fraktura korunky dočasného (mléčného) zubu bez krvácení nevyžaduje okamžité ošetření. Stačí vyhledat ošetření do 3 dnů. Zubní lékař se můžeme pokusit o adhezivní bílou výplň, ale často spolupráce s dítětem dovolí maximálně zábrus ostrých hran. S komplikovanou frakturou, kdy je vidět krvácení přímo ze zubu, je však potřeba navštívit stomatologa tentýž den. Pokud to okolnosti dovolí, provede parciální pulpotomii (chirurgické odstranění části zubní dřeně za účelem zachovat její vitalitu) a adhezivní překrytí. Při hlubokých zlomeninách korunky a kořene mléčného zubu přichází na řadu jeho vytržení (extrakce). Aktivním dětem a dospělým, kteří se věnují sportům, zejména kontaktním a kolektivním (lední hokej, box atd.), je možné jako prevenci úrazů zubů zhotovit u zubního lékaře individuální plastový chránič nebo zakoupit prefabrikovaný plastový chránič ve specializovaných sportovních obchodech.

Autor: Aneta Stryjová, DiS. ve spolupráci s vedením ADH


8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page