top of page

OSVĚTOVÉ AKTIVITY

ADH ČR dlouhodobě podporuje osvětové akce, které se věnují prevenci ústního zdraví. 

Asociace se prostřednictvím svých členů zapojuje do celé řady projektů po celé České republice.

DĚTSKÝ ÚSMĚV

Projekt zaměřený na MŠ a ZŠ, který je nositelem Pečeti české stomatologické komory. Probíhá pod záštitou ADH ČR a České společnosti pro dětskou stomatologii.

Aktivity projektu směřují do oblasti zlepšování zdravotní prevence zubního kazu a zlepšení orálního zdraví dětí v ČR. Projekt Dětský úsměv vychází ze švýcarského vzoru, www.detskyusmev.org.

ŠKOLA BEZ CUKRU

Projekt si klade za cíl omezení sladkých odměn a nápojů ve školce, školní jídelně a družině. ADH ČR udělila záštitu tomuto projektu, který je současně podporován dalšími odbornými společnostmi. Více o projektu naleznete v článku na blogu a na webu www.skolabezcukru.cz.

SVĚTOVÝ DEN ÚSTNÍHO ZDRAVÍ

Každoročně 20. března i po celý měsíc se díky našim aktivním členům zapojujeme do osvětových aktivit SDUZ v rámci projektu "Republika bez kazu" ČSK. V roce 2023 jsme umožnili znevýhodněným skupinám absolvovat ošetření na pracovišti dentální hygieny zdarma.

Ústní zdraví má významný vliv na celkové zdraví člověka. Prevence je tou nejlepší cestou pro zachování plného zdraví dutiny ústní. Dentální hygienistky provedou základní ošetření, navrhnou zlepšení v každodenní domácí péči a pomohou s motivací ke zlepšení ústní péče.

bottom of page