Uznání kreditů

Vážení partneři a pořadatelé vzdělávacích akcí,

dovolujeme si Vám oznámit, že v souvislosti s novelizací zákona 96/2004 Sb.,  o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů se od 1.9. 2017 se ruší monitoring celoživotního vzdělávání, tzv. kreditní systém.

Ze zákona ale i nadále platí povinnost celoživotního vzdělávání a pro pořadatele platí povinnost vydávat potvrzení o účasti a vést evidenci účastníků.

Uvědomujeme si, že vzdělávání v našem oboru je velice důležité a současně je na vysoké úrovni. Proto bychom s Vámi, jako pořadateli vzdělávacích akcí nadále rádi spolupracovali a propagovali Vaše akce. 

V současné době pracujeme na novém interním systému, který bude mimo jiné motivovat členky ADH ČR k účasti na vzdělávání i na nových podmínkách a možnostech inzerce.

Za vedení ADH ČR

Marta Matušková, DiS.
vedoucí kreditní komise