Stanovisko ohledně indikace k ošetření dentální hygienistkou

Prezidium ADH ČR bylo požádáno ČSK o podepsání stanoviska ohledně indikace k ošetření DH (stanovisko naleznete zde).

Důvod vzniku tohoto stanoviska byl především informativní pro ZL, kteří nevystavovali pacientům žádanky, kdy právní odpovědnost zůstávala na bedrech DH, které pracovaly jako OSVČ.

 

Vycházíme-li ze současné legislativy, tak ta bohužel neumožňuje pacientovi v ČR, aby se rozhodl sám využít služeb DH, indikovat musí ZL. Toto stanovisko není ničím jiným, než konstatováním a nemění nic na současném legitimním postupu ve stomatologické péči, nejde o nové znění či nějakou diskriminující úpravu.

Na základě upozornění z řad členské základny, že problém stanoviska je v tom, že nařizuje písemnou formu, která v legislativě uvedena není, se prezidium dohodlo s ČSK o změně tohoto prohlášení, kdy bude odstraněna povinnost písemného doporučení. Přesto se domnívám, že z pohledu práva by bylo pro DH pracující jako OSVČ rozhodně zodpovědnější trvat si na žádance v písemné podobě. Restriktivním výkladem ustanovení § 17 odst. 3 druhá věta zákona č. 96/2004 Sb.,  o nelékařských zdravotnických povoláních, bylo dospěno k závěru, že právě zaznamenáním písemné indikace ve zdravotnické dokumentaci samostatné dentální hygienistky je jediným možným správným postupem s ohledem na prozatím nevyhovující zdravotnické právní předpisy našeho oboru.

V případě pochybností a hledání příčin postupu non lege artis, je uchování písemné indikace jediným relevantním důkazem, který může obstát při složitém dokazování ve sporu, neboť právě zubní lékař by měl být odpovědný za indikaci. Zaznamenáním písemné indikace je tedy mimo jiné zajištěna ochrana našich pacientů a dentálních hygienistek – což je naším cílem. Není to tak dávno, kdy se objevila kauza, při které byla DH natočena skrytou kamerou, jak přijímá pacienta bez žádanky a hned byla v hlavních zprávách TV Nova a Prima. OSVČ by si měly uvědomit, že nesou veškerou právní odpovědnost.

Pokud jde o to, zda a kým bude kontrolována takto vedená zdravotnická dokumentace, pak nikdo nemá právo do dokumentace nahlížet pouze z kontrolních důvodů. Zdravotnická dokumentace je přístupná pouze pacientovi a jeho ošetřujícímu stomatologovi. To, zda je v dokumentaci daná indikace písemnou formou, je řešeno pouze při případném soudním sporu, kdy je soudním nařízením stanoveno, komu má být dokumentace předložena k nahlédnutí.

Vyjádřené stanovisko vyvolalo u některých členů obavy a negativní reakce, proto se prezidium snaží touto cestou o dodatečné vysvětlení. Členská základna nebyla primárně oslovena k vyjádření, jelikož se nejednalo o nové znění či úpravu, která by cokoliv měnila. Jako své pochybení vnímá prezidium to, že stanovisko nebylo umístěno na webu ADH a členové o tom nebyli ani jiným způsobem informováni. Své pochybení si prezidium uvědomuje a přijímá je jako poučení pro příští fungování.
Není pochyb o tom, že činnost prezidia je velmi náročná, a proto věříme, že členská základna vše přijme s pochopením a že v podstatných krocích, např. projednávání připomínek k novému zákonu mu bude členská základna oporou.

Nové znění stanoviska bez nutnosti písemného doporučení naleznete zde.

Za prezidium ADH ČR

Michal Kalita, DiS.
Prezident ADH ČR

https://www.fapjunk.com
canlı casino
bonus veren siteler
turk porno
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler gurcistan.org
deneme bonusu takipi satın al canlı casino deneme bonusu veren siteler casino siteleri bahis siteleri slot siteleri
bonus veren siteler
teknoloji haberleri ekrem abi
vdcasino giri vdcasino giri vdcasino yeni giri yeni casino siteleri
deneme bonusu veren siteler