Příspěvky na dentální hygienu pro klienty zdravotních pojišťoven v roce 2019

 

ADH ČR je výlučným vykonavatelem majetkových práv autorských ve vztahu k obsahu našich internetových stránek a jakékoli jeho užívání, včetně kopírování, distribuce a sdělování veřejnosti je bez výslovného souhlasu ADH ČR zakázáno.