top of page

Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU


Pokyny pro podání žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na území ČR naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.


Ministerstvo zdravotnictví ČR

Proces se skládá z několika kroků:

1 vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji

2 stáhnout žádost pro tisk

3 vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat

4 uhradit správní poplatek – nalepením kolkové známky (je-li požadována) na vytištěnou žádost nebo bankovním převodem

5 zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti

Podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.


Bližší informace včetně potřebných formulářů naleznete na stránkách:


10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page