top of page

Stanovisko Asociace DH: Kosmetička není oprávněna poskytovat službu bělení zubů

Aktualizováno: 17. 9. 2023

Asociace dentálních hygienistek ČR na základě podnětů z řad členské základny reaguje na neoprávněné poskytování služeb bělení zubů v kosmetických salonech.


Bělení zubů jsou oprávněny poskytovat pouze právními předpisy definované subjekty, a to konkrétně dentální hygienistky nebo zubní lékaři. Jiné osoby, které nemají patřičné oprávnění k tomu, aby bělení zubů mohly provádět, nejsou k tomuto oprávněny. Oprávnění dentální hygienistky vykonávat odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy vyplývá z ustanovení § 16, odst. 3, písm. d) vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Oprávnění zubních lékařů vyplývá z ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Bělení zubů není možné provádět v rámci žádného živnostenského oprávnění, ani v rámci živnosti „kosmetické služby“.


Shora uvedený výklad plně podporuje Ministerstvo zdravotnictví. Tomu také odpovídá zcela jednotná praxe krajských úřadů, které postihují neoprávněné bělení zubů jako přestupky a udělují za ně mnohatisícové pokuty. Pokud se přestupku dopouští fyzická osoba, jde o přestupek dle ustanovení § 114 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011, o zdravotních službách, podle kterého platí, že se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 poskytuje zdravotní služby bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ekvivalent v případě právnické osoby je stanoven v ustanovení § 115 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách.
183 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page