top of page

PRAGODENT, mezinárodní dentální veletrh

Aktualizováno: 11. 10. 2023

Blíží se 29. ročník veletrhu PRAGODENT - https://pragodent.eu/, který se bude konat 12.-14.10. 2023 v Letňanech a zájemci se již mohou registrovat. ADH ČR je odborným partnerem veletrhu a podílí se na doprovodném programu, který bude probíhat formou přednášek ve čtvrtek a v pátek. Vstup na přednášky je volný pro všechny návštěvníky PRAGODENTu. Odkaz na volné vstupenky dostali členové ADH ČR v pravidelném newsletteru.


V letošním roce budeme mít opět vlastní stánek - číslo 4B5, hala č.4, kde se budeme těšit na setkání s Vámi.Podrobný odborný program naleznete v katalogu PRAGODENTu: https://pragodent.eu/web_files/katalog/mobile/index.html#p=7.


DOPROVODNÝ PROGRAM ADH ČR - 12.10.2023 - Hala 2D – DENT ARÉNA


12:00 – 12:45

Asociace dentálních hygienistek ČR, vznik, význam, perspektiva

Mgr. Michaela Dufková, DiS., MBA

Vedoucí přípravného výboru prezidia ADH ČR Vás seznámí s fungováním organizace a s výhodami členství jak pro řádné členy, tak pro studenty. Dozvíte se, jaké jsou možnosti aktivního zapojení se do chodu této profesní organizace, která hraje velmi důležitou roli související s výkonem profese dentální hygienistky.


13:00 – 13:45

Mikrobiom dutiny ústní a orální probiotika

Marta Matušková, DiS., MBA

Orální mikrobiom dutiny ústní má svá specifika, mění se a vyvíjí v průběhu našeho života. Seznámíme se s faktory, které ovlivňují jeho vývoj a složení. Změříme se na problematiku orálních probiotik, specifikujeme si rizikové skupiny pacientů a doporučené indikace pro využití orálních probiotik v praxi dentální hygienistky.


15:00 – 15:45

Air polishing (pískování), přehled materiálů

Anna Mikošková, DiS.

Přednáška srovnává jednotlivé materiály, používané k odstranění měkkých povlaků a pigmentací z povrchu zubů, tzv. air polishing, neboli pískování. Air polishing je důležitou součástí současné praxe profesionální dentální hygieny. Nabízí přehled všech dostupných prášků z hlediska: složení, tvrdosti, indikace a problematiky jejich efektivního fungování.


16:00 – 16:45

Motivace pacienta z pohledu dentální hygienistky

Mgr. Petra Janatová, DiS.

Přednášející Vás seznámí se zkušenostmi s nikdy nekončící motivací pacientů vyplývajícími z dlouholeté spolupráce parodontologa a dentální hygienistky na jednom pracovišti. Motivace, stále stejná, a přitom pokaždé jiná, je základem úspěšné terapie a neustále se dá vylepšovat. Jejím cílem je správně prováděná dentální hygiena jako každodenní součást běžné domácí péče.


DOPROVODNÝ PROGRAM ADH ČR - 13.10. 2023 - Vstupní hala VH I, ČSK ARÉNA


13:00 – 13:45

Současné možnosti obnovy skloviny

MDDr. Diana Kovářová

V zubní sklovině probíhá nepřetržitě proces demineralizace a remineralizace. Jedná se o dynamický systém výměny iontů mezi slinou a sklovinou. Při dlouhodobé ztrátě iontů ze zubní skloviny dochází ke vzniku iniciální kariézní léze, která je do určité míry reverzibilní. Při dodržování důsledné domácí péče a užitím vhodných remineralizačních preparátů může dojít k obnově skloviny, zastavení kariézního procesu a zlepšení estetiky bílé křídové skvrny. Cílem sdělení je shrnout současné možnosti obnovy zubní skloviny u dětí i dospělých.


15:00 – 15:45

Problematika MIH a další výzvy efektivní remineralizace skloviny a dentinu

Marie Horová, DiS.

Prevalence MIH - molárové a řezákové hypomineralizace narůstá. Pro úspěšnou terapii je důležitá včasná diagnostika a zavedení preventivních postupů tak, abychom zamezili možným komplikacím souvisejícím s tímto onemocněním. Efektivní remineralizace skloviny a dentinu hraje významnou roli v zachování tvrdých zubních tkání a zmírnění progrese postižení.


DOPROVODNÝ PROGRAM ADH ČR - 13.10. 2023 - Hala 2D – DENT ARÉNA


14:00 – 14:45

Problematika TMK z pohledu dentální hygienistky

Marta Matušková, DiS.

Příčiny problémů s temporomandibulárním kloubem jsou natolik komplexní, že není v našich možnostech ani kompetencích je přímo ovlivnit, můžeme však v rámci vyšetření při vstupních či pravidelných kontrolách být prvními, kdo na problém pacienta upozorní dříve, než se obtíže rozvinou. Jako dentální hygienistky máme prostor s pacienty na toto téma promluvit a delegovat je na další vyšetření. Časná terapie má pro pacienta vždy lepší prognózu.


16:00 – 16:45

Komunikace s pacienty s postižením sluchu

Ing., Bc. Jana Krajčíková, DiS.

Přednáška obsahuje základní teoretický úvod do problematiky osob se sluchovým postižením, základní komunikační pravidla pro rozhovor s těmito osobami jak v běžném životě, tak především s přihlédnutím ke specifikům rozhovoru mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem. Dozvíme se, s jakými úskalími se v komunikaci setkávají sluchově hendikepovaní a jak jim může dentální hygienistka pomoci návštěvu v ordinaci úspěšnězvládnout. Na závěr se naučíme pár základních znaků znakové řeči.


17:00 – 17:45

Dentální hygiena – historie, současnost, novinky

Lenka Velebilová, DiS.

V přednášce je podán přehled o vzniku a vývoji oboru dentální hygiena v USA až po jeho postupném etablování v Evropě až po ČR. Z hlediska současnosti nahlédneme do legislativy týkající se profese dentální hygienistky, rozebereme nastavení léčebného plánu dentální hygieny a průběh ošetření. Zmíníme se o spolupráci zubního lékaře s dentální hygienistkou a nakonec se seznámíme s tím, jaké jsou novinky v našem oboru.


Medailonky přednášejících:

ADH přednášející Pragodent 2023
.pdf
Stáhnout PDF • 2.07MB
237 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page