top of page

Ohlédnutí za Jarní odbornou konferencí a Sněmem ADH ČR 2024

Ve dnech 5. - 6. 4. 2024 proběhla Jarní odborná konference a Sněm ADH ČR. Akce se konaly tradičně v prostorách hotelu Olšanka v Praze.


Odborná konference


Letošní program Jarní odborné konference byl velmi zajímavý a vnesl do naší profese mnoho nových a užitečných informací.


Formy nikotinu na trhu a léčba závislosti na tabáku 

Nejlepší doporučení je nezačínat kouřit a pokud kouříte, přestat. Přestat by chtěla většina kuřáků, bohužel to není snadné. Pokud je možné užívat nikotin bez kouře, který je hlavním důvodem poškozování zdraví, je to jistě méně rizikové než nikotin s kouřem. Méně rizikové neznamená neškodné, zejména některé ústní formy mohou mít vliv na ústní dutinu, nejčastěji sliznici. Kromě zdravotního rizika je však třeba brát v úvahu i riziko závislosti. 

Paní Prof. MUDr Eva Králíková, CSc., nás ve své přednášce provedla velmi podnětnými doporučeními, jak přestat kouřit, popisem možné léčby - nekuřácké řešení obvyklých kuřáckých situací a léky k potlačení abstinenčních příznaků, další možnosti podpory.

Pro zájemce o tuto problematiku je možné odkázat na webové stránky Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz, kde jsou zpracované podrobné informace, doporučené podpůrné aplikace, postupy a kontakty.Protokol u parodontologického pacienta

Jana Kružlíková Norkin, DiS. se nemohla ze zdravotních důvodů osobně účastnit, ale přednášku natočila jako videoprezentaci i s komentářem. Přednesla účastníkům klasifikaci American Academy of Periodontology (AAP) a European Federation of Periodontology (EFP) z roku 2018, která přináší systematický přístup k léčbě parodontálních onemocnění, sloužící jako návod pro komplexní protokol práce v každém stadiu onemocnění parodontu.

Tuto přednášku budou mít členové k dispozici v členské sekci ve studovně.

 

Nechirurgické postupy u periimplantitidy a parodontitidy

Periimplantitida a parodontitida jsou možná zdánlivě vzájemně velmi blízká onemocnění, přesto každé z nich vyžaduje jiný léčebný přístup. Stávají se stále více samozřejmou součástí práce dentální hygienistky a proto je potřeba včas a správně individualizovat jinak rutinně zavedené terapeutické postupy. Pravidelné návštěvy DH určitě mají nezpochybnitelný a zásadní význam pro prevenci rozvoje těchto onemocnění. MUDr. Vladimír Ščigel, PhD., MBA provedl účastníky léčbou a důležitostí správně zvažovat, při jakém stupni postižení jsou ještě účinně dostupné konzervativní metody, a kdy již musí zasáhnout lékař, ať již doplňující antimikrobiální terapií či invazivní metodou.Stomato – onkologická prevence…stále aktuální téma. Přednášku na toto téma si připravil MUDr. Zdeněk Hrubý.

Jelikož prevence nádorových i potenciálně maligních orálních onemocnění na všech úrovních je stále aktuálním úkolem pro všechny lékařské i nelékařské pracovníky, kteří provádí vyšetřovací procedury u svých pacientů. Orální a orofaryngeální novotvary mají v populaci nepříznivou tendenci incidence včetně výskytu u nižších věkových kategoriích oproti minulosti. Řada z nich vzniká po prolongované expozici známým rizikovým faktorům. Na úrovni současných vědomostí o etiologii a patogenezi nádorové choroby se prevence stala zásadní možností, která vede k zlepšení výsledků. Nadále v této souvislosti, a možná více než jinde, platí „více očí více vidí“, ale také „vidí kdo zná“.

 

Ekonomická rozvaha v praxi DH

Jak důležitá je ekonomická rozvaha v praxi DH, ale "kolik" je ta správná míra - z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. Jak najít rovnováhu v "trojúhelníku" zaměstnanec, zaměstnavatel, pacient? Jak vybalancovat ceny, aby tržby uhradili nejen náklady, ale i generovali dostatečný zisk? Co je to vlastně ta ziskovost? A jak ji "řídí" minutová sazba? A jaká "procenta" si zaslouží mzda DH, ať již v role zaměstnance či OSVČ? Jak to vše smysluplně nastavit? To vše zodpověděl ve své přednášce Ing. Tomáš Košumberský.


Odborný program doplňovala nabídka partnerů asociace a vystavovatelů, účastníci měli možnost se seznámit s aktuálními novinkami na trhu.Společenský večer


Po náročném programu následoval společenský večer, na který jsme se dopravili stylovou historickou tramvají do sídla společnosti Herbadent v Bráníku.
Letošní ročník byl ve stylu třpytivé párty, všichni účastníci dodrželi dress code a měli na sobě alespoň malý třpytivý doplněk. U vchodu nás přivítali výborným welcome drinkem z bylinných sirupů Herbadentu. O hudební a taneční produkci se postaral tradičně DJ Styx. Výborná nálada se nesla celým večerem, velký ohlas měl i zábavný kvíz.

Výherci soutěže byli odměněni krásnými cenami, které věnovali naši partneři a vystavovatelé, děkujeme jim za to!Sněm ADH ČR

 

V sobotu 6. 4. 2024 se konal Sněm ADH ČR. Ze 440 řádných členů se zúčastnilo 209 členů a delegováno bylo 87 hlasů prostřednictvím plných mocí. Sněm byl právním zástupcem JUDr. Robertem Falbrem prohlášen za usnášeníschopný.

 

Po úvodní prezentaci partnerů a sponzorů ADH ČR byl sněm oficiálně zahájen prezidentem Michalem Kalitou, DiS., který následně informoval členskou základnu o aktuálním počtu členů a o dosavadních aktivitách ADH ČR: o spolupráci s partnery a sponzory, o proběhlých a chystaných projektech a o jednáních s ČSK. Dále byly schváleny změny ve stanovách. Členové ADH ČR získali také informace o činnosti Přípravného výboru, Edukační a Revizní komise. Tradičně vystoupila také účetní, paní Jana Holubíková se zprávou o hospodaření asociace za rok 2023. Následovalo vystoupení JUDr. Roberta Falbra s informacemi o legislativních novinkách v roce 2023 a výhledu na rok 2024.

 Členská základna jednomyslně schválila rámcový rozpočet pro rok 2024, hospodaření za rok 2023 a Výroční zprávu ADH ČR za rok 2023.

Poté proběhlo představení a volba kandidátů na post členů revizní a edukační komise. Závěrem byl přítomnými odsouhlasen termín dalšího sněmu na 12. 4. 2025.


Fotografie z obou dnů a ze společenského večera naleznete ve fotoalbu v členské sekci.

 

 #asociacedh#konferenceadh#snemadh#adhcz#

269 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page