top of page

ETICKÝ A PROFESNÍ KODEX ADH ČR

Aktualizováno: 15. 2. 2023

Milé členky, aktualizovali jsme Etický a profesní kodex, který obsahuje základní pravidla fungování dentální hygienistky/hygienisty. Činnosti jsou dány legislativně vyhláškou č.55/2011 Sb. Dodržováním Etického a profesního kodexu přispíváte k profesionalizaci oboru dentální hygieny. Asociace DH přispívá k osvětě oboru, kultivaci prostředí a zvyšování profesionálních služeb v oblasti dentální hygieny.

Etický a profesionální kodex ADH ČR
Etický a profesionální kodex ADH ČR


VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

Průměrný čas: 15-30 minut Indikace: každý nový pacient nebo pacient, který přerušil udržovací fázi - recall Cíl: Zjištění údajů o celkovém zdravotního stavu a stavu orofaciální oblasti:

1) anamnéza

 • rodinná, osobní, stomatologická, předchozí a nynější onemocnění

 • písemný záznam anamnézy jako součást léčebné dokumentace např. formou anamnestického dotazníku s podpisem pacienta stvrzujícím správnost údajů

 • pohovor s pacientem zaměřený na rozbor a upřesnění anamnestických údajů

2) klinické vyšetření

Cíl: zjištění objektivního stavu pacienta se zaměřením na dutinu ústní

 • extraorální:

  • konfigurace obličeje a krku

  • charakter kožního krytu orofaciální krajiny

  • výskyt ústního dýchání, parafunkcí, zlozvyků

  • stav mízních uzlin hlavy a krku

 • intraorální:

  • stav ústní sliznice

  • stav chrupu

  • stav gingivy - zánětlivé změny: barva, povrch, tvar, zduření, krvácivost, recesy

  • stav parodontu - detekce a sondovatená hloubka parodontálních chobotů měřením pomocí kalibrované sondy u každého zubu na 4- 6ti místech

  • výskyt furkací

  • hnisavá exudace

  • zvýšená mobilita zubů

  • výskyt sekundárních faktorů pro retenci plaku

  • přítomnost zápachu z úst

  • mukogingivální nálezy

  • úroveň ústní hygieny (přítomnost plaku, zubního kamene a pigmentací)

3) Záznam, zhodnocení stavu, srozumitelná interpretace nálezů pacientovi, demonstrace stavu a objasnění příčin, stanovení cíle a plánu léčby.

4) Motivace


PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ ZÁKLADNÍ

Průměrný čas 40- 50 minut v závislosti na stavu. Cíl: prevence a léčba zánětu dásní, prevence zubního kazu a onemocnění parodontu. Indikace: pacienti se zdravým parodontem, gingivitis, recall.

1) Instrumentální ošetření:

 • vždy scaling = instrumentální odstranění všech tvrdých a měkkých povlaků z povrchu zubů nad dásní a z poddásňového prostoru do hloubky 3mm pomocí ručních nástrojů - scalerů a Gracyho kyret.

 • případné využití přístrojové techniky (ultrazvuk, piezon, vector, laser, pískovač) vždy v kombinaci s ošetřením ručními nástroji.

2) Depurace a polishing:

 • Vyčištění, vyleštění povrchu zubů a odstra


nění pigmentací rotačními kartáčky a kalíšky v kombinaci s čistícími a leštícími pastami

3) Záznam, zhodnocení stavu, srozumitelná interpretace stavu pacientovi, demonstrace stavu a objasnění příčin vzniku onemocnění, stanovení cíle a plánu prevence (recallu).

4) Motivace, instruktáž


Plné znění kodexu si můžete stáhnout zde.

ADH CR Eticky kodex
.pdf
Stáhnout PDF • 161KB

.



77 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page