Ediční plán a rubriky

HLAVNÍ RUBRIKY

 • Aktuality – informace o aktuálních událostech
 • Rozhovor
 • Hlavní téma – odborné sdělení, kazuistika
 • Absolventské téma – příležitost publikovat dáváme i studentům
 • Soukromá praxe
 • Zajímavosti – snažíme se mapovat novinky v oboru
 • Poradna – vybíráme nejzajímavější dotaz zaslaný do právní, odborné a ekonomické poradny ADH ČR
 • Nebojte se mluvit anglicky
 • Nebojte se mluvit německy
 • Reklama – komerční inzerce firem, reklama na vzdělávací akce

 

Ediční plán 2019

 1. jarní číslo 1/2019 vychází 20.3. 2019 hlavní téma: Využití psychologie v ordinaci DH
 2. letní číslo 2/2019 vychází 30.6. 2019 hlavní téma: Rizikový pacient v ordinaci DH/mezioborová spolupráce
 3. podzimní číslo 3/2019 vychází 30.9. 2019 hlavní téma: Ekonomické a legislativní minimum, management práce DH
 4. zimní číslo 4/2019 vychází 30.12. 2019 hlavní téma: Nekariogenní defekty TZT


Vydavatel ADH ČR si vyhrazuje právo na změnu v edičním plánu v případě neočekávaných změn.