Ediční plán a rubriky

HLAVNÍ RUBRIKY

 • Aktuality – informace o aktuálních událostech
 • Rozhovor
 • Hlavní téma – odborné sdělení, kazuistika
 • Absolventské téma – příležitost publikovat dáváme i studentům
 • Soukromá praxe
 • Zajímavosti – snažíme se mapovat novinky v oboru
 • Poradna – vybíráme nejzajímavější dotaz zaslaný do právní, odborné a ekonomické poradny ADH ČR
 • Nebojte se mluvit anglicky
 • Nebojte se mluvit německy
 • Reklama – komerční inzerce firem, reklama na vzdělávací akce

 

Ediční plán 2019

 1. jarní číslo 1/2020 vychází 30.3. 2020 hlavní téma: handicapovaný pacient + komunikace
 2. letní číslo 2/2020 vychází 30.6. 2020 hlavní téma: Dětský pacient
 3. podzimní číslo 3/2020 vychází 30.9. 2020 hlavní téma: Parodontologický pacient/Onemocnění sliznic v DÚ
 4. zimní číslo 4/2020 vychází 30.12. 2020 hlavní téma: Historie a současnost ADH ČR


Vydavatel ADH ČR si vyhrazuje právo na změnu v edičním plánu v případě neočekávaných změn.