Členství v ADH ČR

Každý člen má svá práva, ale i povinnosti, které jsou dány stanovami ADH ČR.

 

Benefity členství:

 • Možnost aktivně ovlivňovat současný i budoucí vývoj oboru dentální hygiena skrze zastupující prezidium ADH ČR.
 • Možnost vyjádřit své připomínky a názory k činnosti prezidia ADH ČR a svými podněty se tak přímo podílet na jeho činnosti.
 • Možnost získávat aktuální informace formou newsletterů a formou hromadného mailingu.
 • Přístup do sekce pro členy na webových stránkách ADH ČR, kde lze mimo jiné nalézt:
 • aktuality pouze pro členy,
 • novinky v legislativě, které se týkají oboru DH,
 • souhrnné informace o podmínkách zřízení privátní praxe,
 • přehled činnosti prezidia ADH ČR.
 • Zveřejnění v seznamu DH na webových stránkách ADH ČR a na mapě dentálních hygienistek (pouze se souhlasem člena, jen pro absolventy oboru DDH a sestry s PSS).
 • Souhrnný přehled vzdělávacích akcí v Kalendáři akcí s podrobnými informacemi a kontakty na pořadatele, pro členy možnost konané akce hodnotit a prohlédnout si hodnocení akcí, které již proběhly.
 • Právní poradna
 • Ekonomická poradna
 • Odborná poradna
 • Zdarma předplatné časopisu Stomateam, včetně výhod vyplývajících z předplatného (např. finanční zvýhodnění akcí pořádaných Stomateamem) - aktualizace seznamu členů ADH ČR, kterým je časopis doručován, probíhá 5 - 6x ročně.
 • Přístup k elektronickému magazínu DH Spectrum - interní odborný elektronický magazín věnovaný dentální hygieně. Jedná se o čtvrtletník, vydávaný ADH ČR, který přináší pestrou směs témat pro dentální hygienistky.
 • Možnost osobní reklamy - prezentace v případě účasti (participace) na veřejných programech partnerů zaměřených na osvětu v oblasti zubní hygieny
 • 10% sleva na nákup všech produktů firmy Profimed
 • 10% sleva na nákup všech produktů firmy Dentamed
 • Obchodní sleva u pojišťovny Uniqa, a to v maximální výši 10 %, na pojistném u produktů pojištění přerušení provozu, respektive 20 % na pojistném u produktů pojištění podnikatelských rizik a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb.
 • Využití různých akčních nabídek na nákup produktů od našich partnerů
 • Distribuce propagačních materiálů a vzorečků od partnerů ADH ČR
 • Finanční zvýhodnění vzdělávacích akcí pořádaných ADH ČR 

Přihláška KE členSTVÍ

Přihlásit se za člena ADH ČR je možné kdykoliv během kalendářního roku.

Členství je platné pouze ten kalendářní rok, ve kterém byl uhrazen členský příspěvek. Od 1. ledna do 28. února roku následujícího je nutné členství prodloužit opětovnou platbou členského příspěvku (neplatí pro vyjímku uvedenou výše červeně).

Jak postupovat při vyplňování elektronické přihlášky:

 • Vyplňte povinné přístupové údaje, které Vám budou v budoucnosti sloužit k přihlášení do sekce pro členy
 • Vyplňte své osobní údaje
 • Do příloh nahrajte povinné přílohy k přijetí nového člena ADH ČR, kterými jsou:
  • kopie diplomu (absolvent oboru Dentální hygieny - zahrnuje DDH nebo Bc.) nebo kopii vysvědčení (sestra s PSS)
  • kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku
  • student oboru Dentální hygiena je povinen pro každý aktuální rok studia dodat platné potvrzení o studiu
  • absolventka oboru Dentální hygieny (zahrnuje DDH a Bc.) a sestra s PSS - matka na rodičovské dovolené je povinna každý rok tuto skutečnost doložit aktuálním potvrzením o přiznání rodičovského příspěvku
  • absolvent oboru Dentální hygieny (zahrnuje DDH a Bc.) a sestra s PSS - důchodce je povinnen tuto skutečnost doložit potvrzením o přiznání starobního důchodu
 • Vyplněnou přihlášku s potřebnými přílohami odešlete
 • Obratem Vám bude odeslán automaticky vygenerovaný e-mail, který Vás bude informovat, že jsme obdrželi Vaši přihlášku
 • V případě, že Vámi odeslané dokumenty budou v pořádku, očekávejte od nás do 15-ti dnů zprávu o tom, že jste členem ADH ČR a máte přístup na webové stránky ADH ČR do sekce pro členy.
 • V opačném případě budete vyzváni k doplnění potřebného
 • Pokud je pro Vás jednodušší povinné přílohy k přijetí člena odeslat poštou na níže uvedenou adresu, vyplňte a odešlete pouze své přístupové a osobní údaje v elektronické přihlášce a k doplnění potřebných údajů butete vyzváni
 • Návrat do elektronické přihlášky

 

Asociace dentálních Hygienistek ČR
Šimáčkova 9/1450
Praha 7
170 00

Prodloužení členství, platba členského příspěvku

Termín úhrady:

 • od 1. ledna do 28. února běžného roku - v případě prodloužení členství na další rok
 • kdykoliv během kalendářního roku - v případě nového členství nebo obnovení členství

 

Číslo účtu: od ledna 2019 NOVÉ!!! Fio banka, a.s., 2401544294/2010

Variabilní symbol: Rodné číslo + ve zprávě pro příjemce jméno a příjmení

 • Student oboru Dentální hygiena je povinen pro každý aktuální rok studia dodat platné potvrzení o studiu.
 • Absolventka oboru Dentální hygieny (zahrnuje DDH a Bc.) a sestra s PSS - matka na rodičovské dovolené je povinna každý rok tuto skutečnost doložit aktuálním potvrzením o přiznání rodičovského příspěvku


Výše členského příspěvku:

absolvent oboru diplomovaná dentální hygienistka, Bc. 1.500,-
absolvent oboru diplomovaná dentální hygienistka, Bc. - důchodce, matka na rodičovské dovolené 750,-
student školy pro diplomované dentální hygienistky 450,-
fyzická osoba připravující diplomované dentální hygienistky 3.000,-
právnická osoba připravující diplomované dentální hygienistky 10.000,-