Členství v ADH ČR

Výhody pro členy ADH ČR

 • zveřejnění na seznamu DH na webových stránkách ADH ČR (pouze se souhlasem člena ADH ČR) - pouze pro absolventy oboru DDH a sestry s PSS
 • distribuce propagačních materiálů od partnerů ADH ČR
 • možnost využití různých slev, které partneři ADH ČR členům nabízí (např. sleva 10% na produkty od společnosti Profimed - slevu je možné uplatnit na nákup zboží za účelem dalšího prodeje v ordinaci.). NOVINKA!!! - Dentamed spol. s.r.o. od 1. září 2018 poskytuje členům ADH ČR 10% slevu na všechny své produkty.
 • možnost osobní reklamy - prezentace v případě účasti (participace) na veřejných programech partnerů zaměřených na osvětu v oblasti zubní hygieny
 • finanční zvýhodnění akcí pořádaných ADH ČR (např. Parodontologické dny, odborné konference ADH ČR)
 • zdarma předplatné časopisu Stomateam, včetně výhod vyplývajících z předplatného (např. finanční zvýhodnění akcí pořádaných Stomateamem) - aktualizace seznamu členů ADH ČR, kterým je časopis doručován, probíhá 5 - 6x ročně
 • přístup k elektronickému magazínu ADH ČR – DH Spectrum
 • právní poradna
 • ekonomická poradna
 • odborná poradna
 • aktuální informace o vzdělávacích akcích zařazených do kreditního systému
 • vstup do sekce pro členy na webových stránkách ADH ČR, kde mimo jiné naleznete:
 • novinky v legislativě, které se týkají oboru DH
 • souhrnné informace o podmínkách zřízení privátní praxe
 • přehled činnosti prezidia ADH ČR
 • možnost vyjádřit své připomínky a názory k činnosti prezidia ADH ČR (zejména pak ke stanoviskům prezidia při jednáních s MZ, ČSK atd...)

Přihláška člena

POZOR!!!! Pokud se stanete členem od 24. 11. 2019 a dále, Vaše členství bude prodlouženo do konce roku 2020 bez opakované platby členského příspěvku!!!

Přihlásit se za člena ADH ČR je možné kdykoliv během kalendářního roku.

Členství je platné pouze ten kalendářní rok, ve kterém byl uhrazen členský příspěvek. Od 1. ledna do 28. února roku následujícího je nutné členství prodloužit opětovnou platbou členského příspěvku (neplatí pro vyjímku uvedenou výše červeně).

Jak postupovat při vyplňování elektronické přihlášky:

 • Vyplňte povinné přístupové údaje, které Vám budou v budoucnosti sloužit k přihlášení do sekce pro členy
 • Vyplňte své osobní údaje
 • Do příloh nahrajte povinné přílohy k přijetí nového člena ADH ČR, kterými jsou:
  • kopie diplomu (absolvent oboru Dentální hygieny - zahrnuje DDH nebo Bc.) nebo kopii vysvědčení (sestra s PSS)
  • kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku
  • student oboru Dentální hygiena je povinen pro každý aktuální rok studia dodat platné potvrzení o studiu
  • absolventka oboru Dentální hygieny (zahrnuje DDH a Bc.) a sestra s PSS - matka na rodičovské dovolené je povinna každý rok tuto skutečnost doložit aktuálním potvrzením o přiznání rodičovského příspěvku
  • absolvent oboru Dentální hygieny (zahrnuje DDH a Bc.) a sestra s PSS - důchodce je povinnen tuto skutečnost doložit potvrzením o přiznání starobního důchodu
 • Vyplněnou přihlášku s potřebnými přílohami odešlete
 • Obratem Vám bude odeslán automaticky vygenerovaný e-mail, který Vás bude informovat, že jsme obdrželi Vaši přihlášku
 • V případě, že Vámi odeslané dokumenty budou v pořádku, očekávejte od nás do 15-ti dnů zprávu o tom, že jste členem ADH ČR a máte přístup na webové stránky ADH ČR do sekce pro členy.
 • V opačném případě budete vyzváni k doplnění potřebného
 • Pokud je pro Vás jednodušší povinné přílohy k přijetí člena odeslat poštou na níže uvedenou adresu, vyplňte a odešlete pouze své přístupové a osobní údaje v elektronické přihlášce a k doplnění potřebných údajů butete vyzváni
 • Návrat do elektronické přihlášky

 

Asociace dentálních Hygienistek ČR
Šimáčkova 9/1450
Praha 7
170 00

Prodloužení členství, platba členského příspěvku

Termín úhrady:

 • od 1. ledna do 28. února běžného roku - v případě prodloužení členství na další rok
 • kdykoliv během kalendářního roku - v případě nového členství nebo obnovení členství

 

Číslo účtu: od ledna 2019 NOVÉ!!! Fio banka, a.s., 2401544294/2010

Variabilní symbol: Rodné číslo + ve zprávě pro příjemce jméno a příjmení

 • Student oboru Dentální hygiena je povinen pro každý aktuální rok studia dodat platné potvrzení o studiu.
 • Absolventka oboru Dentální hygieny (zahrnuje DDH a Bc.) a sestra s PSS - matka na rodičovské dovolené je povinna každý rok tuto skutečnost doložit aktuálním potvrzením o přiznání rodičovského příspěvku


Výše členského příspěvku:

absolvent oboru diplomovaná dentální hygienistka, Bc. 1.500,-
absolvent oboru diplomovaná dentální hygienistka, Bc. - důchodce, matka na rodičovské dovolené 750,-
student školy pro diplomované dentální hygienistky 450,-
fyzická osoba připravující diplomované dentální hygienistky 3.000,-
právnická osoba připravující diplomované dentální hygienistky 10.000,-