Aktuality

Všechny informace týkající se krIZOVÉ SITUACE SOUVISEJÍCÍ S PANDEMIÍ KORONAVIRU nyní naleznete v sekci Covid-19

Přihlášení do sekce pro členy

Vážení členové ADH ČR,


níže naleznete návod, jakým způsobem se přihlásit na webových stránkách ADH ČR do sekce pro členy.

Více informací »

Pozvánka na seminář

Srdečně zveme dentální hygienistky na specializovaný parodontologický kurz pořádaný 30.5. a 22.6. 2012
v Písku. Přednáší MUDr. Jarmila Úlehlová s dlouholetou praxí v oboru parodontologie.

Více informací »

Proběhl Jarní sněm a odborná konference ADH ČR

V sobotu 31. 3. 2012 se v konferenčním sále hotelu Duo konal celodenní Jarní sněm ADH ČR. Tento sněm byl volební, a protože z celkového počtu 92 členů bylo přítomno 47 členů + 7 plných mocí, byl tento sněm prohlášen za usnášeníschopný.

Více informací »

Stanovisko ADH ČR ke dvojkolejnosti vzdělání v oboru DH

V souvislosti s přípravou novely Zákona 96/2004Sb. (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) stanovilo MZČR několik tezí, kterým by měla připravovaná novela vyhovět. Jednou z tezí, která vyvolala diskusi, bylo odstranění dvojkolejnosti vzdělávání v oboru DH.

Více informací »

Připravuje se vznik Komory nelékařů

Díky chystané novelizaci zákona 96/2006Sb. se na popud České asociace sester připravuje vznik velké komory nelékařů. Více informaci naleznete níže.

Více informací »

Proběhla jednání zástupců ADH ČR s vedením ČSK

Na těchto jednáních zástupci ADH ČR vyjádřili své stanovisko k připravované novelizaci zákona 96/2004Sb. a společně s ČSK se pokusili nalézt společný konsenzus ohledně navrhovaných změn. Vice naleznete níže.

Více informací »

31.3. – 1.4.2012 Jarní sněm ADH ČR a odborná konference

Dovolujeme si Vás pozvat na Jarní sněm ADH ČR a následnou odbornou konferenci.

V sobotu dne 31.3. 2012 se bude konat sněm, který bude volební: proběhne volba prezidenta, revizní komise a vytvoření přípravného výboru. Sobotní sněm bude celodenní s večerním společenským programem. Pro mimopražské zájemce bude zajištěno ubytování.
V neděli dne 1. 4. 2012 se bude konat odborná konference. Je zažádáno u KK ADH ČR o vydání souhlasného stanoviska s udělením 4 kreditů za účast na odborné konferenci.
Více informací »