Praktický kurz ergonomie a práce nástroji na modelových hlavách

Termín: 16. 9. 2022