GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY

Termín: 2. 6. 2022

Místo: Pardubice

Podrobné informace