GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY

Termín: 3. 11. 2021

Místo: Ústí nad Labem

Podrobné informace