GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY

Termín: 17. 6. 2021

Místo: Brno - hotel Hesperia

Podrobné informace