GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY

Termín: 2. 7. 2020

Místo: Jihlava

Náhradní termín za zrušený květnový seminář.

Pozvánka na akci