GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY

Termín: 1. 7. 2020

Místo: České Budějovice

Náhradní termín za zrušený květnový seminář.

Pozvánka na akci