GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY

Termín: 15. 10. 2020

Místo: Praha 9

Pozvánka na akci