GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) - NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY

Termín: 14. 10. 2020

Místo: Ústí nad Labem

Pozvánka na akci