Zhodnocení Curricula implantologie ČSI pro DH a asistentky

Česká společnost pro implantologii ve spolupráci se Stomatologickou klinikou 3. LF UK a FNKV, Praha zorganizovala systematické vzdělávání pro dentální hygienistky a asistentky. Toto vzdělávání se skládá ze tří modulů. První modul – Úvod do implantologie – obecné základy implantologie, druhý modul – Optimální průběh implantologického ošetření a třetí modul – Protetické ošetření a komplikace u pacientů s implantáty. Postimplantologická hygiena a Recall.

V prvním modulu byly předneseny základy dentální implantologie, anatomie čelistí, indikace, kontraindikace pro zavádění implantátů se zdůrazněním na kvalitní a komplexní vyšetření pacienta před zahájenou léčbou. Byly zdůrazněny zásady, které jsou vhodné a nutné pro dentální hygienistky a asistentky při práci s pacienty – před zaváděním implantátů. Byly demonstrovány v rámci praktických cvičení různé implantační systémy s poukázáním na základní chirurgické nástroje potřebné k těmto operacím. Byla zdůrazněna práce dentální hygienistky a týmová spolupráce lékař-zubní technik a dentální hygienistka, asistentka.

V druhém modulu bylo probíráno hojení a pooperační péče z pohledu dentálních hygienistek a asistentek, kde byla také zdůrazněna příprava a průběh operace z pohledu zvýšeného hygienického režimu. Dále byly absolventky seznámeny s periimplantologickou diagnostikou a motivací, instruktáží těchto pacientů. Praktické cvičení bylo zaměřeno na význam asistence při operaci, příprava nástrojů a přístrojů pro implantaci, sinuslift a augmentační techniky.

Ve třetím modulu byl první den věnován protetickému ošetření, významu dokumentace a právním aspektům v implantologii. Druhý den přednášela Sabrina Gasteier DH z Institutu für zahnarztliche Implantologie, Limburg, Německo. Detailně probírala 4 pilíře profylaxe v implantologii, kvalitní zajištění oseointegrace, motivaci pacienta a profylaxi po protetickém ošetření. Pozornost věnovala managementu biofilmu – biologické podstatě hojení. V praktické části byly prezentovány pomůcky a prostředky pro domácí péči pacienta, dále ordinační přístroje - air-polishing, scaling, ultrazvuk apod.

Toto ucelené vzdělávání bylo ukončeno kontrolním testem a ústním pohovorem. Absolventky obdržely „Certifikát ČSI“

Vzdělávání se zúčastnilo 17 dentálních hygienistek a asistentek z České a Slovenské republiky. Přednášeli prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc., doc. MUDr. Eva Gojišová a MUDr. Jiří Hrkal.

Za výbor ČSI
Doc. MUDr. Eva Gojišová

Zhodnocení ADH ČR doplňuje komentářem jedné z účastnic Curricula:

Cuririculum implantologie hodnotím velice kladně – ještě jsem se nesetkala s takovým typem semináře a byla jsem nadšená. Komplexní informace ve 3 modulech, názorné video, rtg a foto ukázky problémů i ideálního stavu. Dentální hygienistka jako kolegyně a její poznatky ze zahraničí byl zajímavý závěr 3. modulu. Perfektní byla komornost a možnost okamžitého dotazu na přednášejícího, případně diskuze s ostatními kolegyněmi. Závěrečný pohovor byl motivující. Kéž by takových seminářů bylo víc. Děkuji všem přednášejícím za teoretické i praktické informace do praxe pro mne i mé pacienty.

Iva Seinerová, DiS.
Členka ADH ČR