Žádost o prioritní očkování DH a reakce MZČR

From: Lenka Velebilová, DiS. <prezident@asociacedh.cz>
Sent: Monday, January 11, 2021 10:18 PM
 
Vážený pane ministře,

jménem vedení ADH ČR si dovoluji obrátit se přímo na Vás se žádostí o zařazení dentálních hygienistek do fáze I A v rámci očkování proti Covidu19. 

Dle informací Mezinárodní federace dentálních hygienistek (www.ifdh.org) jsou v rámci očkování dentální hygienistky ve státech jako je Anglie, USA a Izrael zařazeny do prioritní skupiny s ohledem na fakt, že tato profese patří z hlediska přenosu nákazy mezi jedny z nejrizikovějších. Stejně jako u zubních lékařů dochází při výkonu dentální hygieny ke vzniku infekčního aerosolu. To je potvrzeno i v dokumentu WHO ze srpna loňského roku, který je obsažen v příloze.

Uvědomujeme si, že situace je nelehká, ale doufáme, že dojde ke zvážení a zohlednění uvedených faktů a naší žádosti bude vyhověno.

Ráda bych ještě informovala, že aktuálně pracujeme na seznamu dobrovolníků z řad našich členů, kteří budou ochotni se v rámci očkování proti Covidu19 aktivně zapojit. Mohou se zapojit přímo jakožto bývalé zdravotní sestry nebo jinak dle aktuálních potřeb. Tento seznam hodláme následně rozeslat zástupcům krajů a Prahy.

Vážený pane ministře, předem Vám děkuji a přeji mnoho zdaru ve Vaší práci.

S uctivým pozdravem

--

Lenka Velebilová, DiS.
prezidentka ADH ČR

 

-------- Původní zpráva --------

Předmět:
RE: žádost
Datum:
26.01.2021 10:08
Odesílatel:
Veřejnost <Verejnost@mzcr.cz>
Adresát:
"prezident@asociacedh.cz" <prezident@asociacedh.cz>

 

Vážená paní Velebilová

 

vážíme si důvěry, se kterou se obracíte na Ministerstvo zdravotnictví.

Platná strategie uvádí, že nejohroženější skupinou jsou senioři 80+. Na základě statistických údajů víme, že nejvíce úmrtí na onemocnění CoVID 19 je ve věkové kategorii od 79 let. Proto je nutné nejdříve naočkovat kategorii 80+. Ty osoby, kteří s nimi žijí v jedné domácnosti pak budou očkované podle skupin uvedených ve Strategii (následují zdravotníci, 65+ a chronicky nemocní).

Od 15. 1. se spustil centrální rezervační systém pro osoby nad 80 let.

Od 26. 1. je registrace zpřístupněna pro zdravotnické pracovníky. Dále se bude pokračovat v registraci pracovníků kritické infrastruktury, zaměstnance orgánů veřejného zdraví a další osoby patřící do této skupiny.

V další fázi se mohou registrovat chronicky nemocní, osoby nad 65 let, lidé, lidé se závažnými onemocněními, pedagogičtí pracovníci a další osoby patřící do této skupiny.

Na další prioritizaci podle zdravotního stavu a výkonu povolání se pracuje.

 

S pozdravem

 

Odbor komunikace s veřejností

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

e-mail: verejnost@mzcr.cz, www.mzcr.cz