Vzdělávací akce

Vážení partneři a pořadatelé vzdělávacích akcí,
v souvislosti se zrušením kreditního systému Vám nově nabízíme možnost odborné záštity naší profesní organizace nad Vaší vzdělávací akcí. O záštitu můžete zažádat prostřednictvím vyplnění jednoduché žádosti. Vzdělávací akce získá „pečeť záštity“ v podobě obrázku se specifickým kódem (formát jpg). Tato pečeť bude udělena, stejně jako dříve "kredity" akcím, které se svojí náplní týkají oboru dentální hygienista/hygienistka, nebo doplňuje související činnosti (rtg diagnostika, fotografie, psychologie, marketing, ekonomika praxe, právní předpisy apod.). 

Pečeť záštity zvyšuje prestiž Vaší akce a současně Vám dává možnost využít výhodnější systém inzerce a cíleného marketingu. V rámci poplatku za vyřízení žádosti o odbornou záštitu nabízíme bezplatné zveřejnění vzdělávací akce na webových stránkách ADH ČR v kalendáři akcí s umístěním pozvánky. Vzdělávací akce se záštitou je možné také zveřejnit v magazínu ADH ČR DH Spectrum, který je zdarma rozesílaný všem členům ADH ČR a školám pro DH. 

Nabízíme Vám také možnost samostatného zveřejnění vzdělávací akce bez odborné záštity, tzn. můžete pouze využít inzerci v kalendáři akcí na webových stránkách ADH ČR. 

Věříme, že touto cestou navážeme na dosavadní systém s vysokou úrovní vzdělávacích akcí, podpoříme Vás, jako pořadatele a hlavně budeme motivovat členy/členky ADH ČR i další dentální hygienistky k účasti a celoživotnímu vzdělávání. 

Bližší informace, žádosti a ceník služeb naleznete v pravém menu.
Podrobný návod jak postupovat při podávání žádostí ke stažení zde.