Výsledky pravidelných návštěv u DH

  • Záněty dásní se léčí a počínající parodontóza se zastavuje. U středního či pokročilého stádia parodontózy se zabrání zhoršování onemocnění, prohlubování parodontálních kapes, eliminují se zánětlivé procesy a udrží se stav současný. Zachráněné zuby mohou vydržet po celý život.
  • Pravidelná profesionální zubní hygiena a správná ústní hygiena v každodenní domácí péči jsou nezbytné pro úspěch veškeré stomatologické péče.
  • V neposlední řadě je třeba zmínit pozitivní vliv na celkové zdraví. Je vědeckými výzkumy prokázáno, že přítomnost škodlivých bakterií v dutině ústní a zánětlivé procesy probíhající v ústech mají přímou souvislost se vznikem některých celkových onemocnění nebo průběh těchto onemocnění zhoršují /srdečně-cévní choroby, chronická respirační onemocnění, cukrovka, osteoporóza, předčasné porody/.
  • Z toho jednoznačně vyplývá, že pečejume-li o své zuby, přispíváme tím pozitivně i k celkovému zdraví.

Autor textu: Lenka Velebilová, DiS.