Vyjádření ADH ČR k aktuální situaci související s onemocněním COVID-19

Vážené kolegyně a kolegové, 

 

vzhledem k vývoji situace v souvislosti se vznikem komunitního šíření nákazy COVID-19 a také vzhledem k tomu, že nebyly oficiálně vydány závazné pokyny ani žádná doporučení pro provoz ordinací DH, kontaktovalo vedení ADH ČR  nadřízené autority (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Českou stomatologickou komoru a Hygienickou stanici hl. m. Prahy) se žádostí o poskytnutí informací a součinnosti.

Citujeme z jejich vyjádření, které jsme dnes ráno obdrželi:

„....z mého pohledu, je tato profese vysoce riziková pro případný přenos nákazy, samozřejmě řádné používání OOPP přenosu zabrání, jako druhou a lepší variantu vidím, vzhledem k tomu, že se nejedná o akutní případy, t.č. tuto činnost nevykonávat“.

MUDr. Martina Marešová, vedoucí protiepidemického oddělení HS hl.m. Prahy

 

„ ….k Vašemu dotazu ohledně pokynů a doporučení pro dentální hygienistky si Vás dovolím odkázat na web. stránky MZ, kde jsou zveřejněny veškeré informace orgánů ochrany veřejného zdraví a  hlavní hygieničky ČR , kteří jsou v epidemiologicky závažných situacích kompetentní k vydávání opatření, viz https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky/

Mgr. Alice Strnadová, MBA,ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra ČR

 

Doplňujeme reakci doc.MUDr. Romana Šmuclera, CSc., prezidenta ČSK ze dne 13.3. 2020:

....Rádi. Všechny dokumenty  klíčového charakteru jsou na našem facebooku. Lékaři i mohli koupit respirátory nižší účinnosti a nanoroušky a snad je poskytnou spoulupracujícím DH, jako je poskytují asistentkám. Ale je to jen cca 90000 roušek pro celou ČR, hledáme dále. Lékaři je pro svoje týmy kupují, nic jsme nedostali.

Klíčové je dodržovat postupy doporučené ČSK, vyplňovat náš anamnestický dotazník. To vše, snad , sníží riziko. Kdo je nemocný, nemůže zajistit bezpečnost, samozřejmě, může zvážit uzavření a vzít si třeba dovolenou, nebo „být na překážkách" jako zaměstnanec.

Cokoli potřebujete , dejte vědět.

 

Závěrečné stanovisko prezidia ADH ČR:

Doporučujeme objektivně a individuálně zhodnotit míru rizika a mít přitom na vědomí fakt, že dočasné přerušení provozu ordinací DH se zatím jeví jako nejlepší řešení.

 

Pokud se rozhodnete v provozu pokračovat, připravili  jsme pro Vás doporučení a dokumenty, které jsme vytvořili na základě dostupných informací a informací získaných z EDHF (Evropské federace dentálních hygienistek) a které naleznete v příloze.

Tato opatření považujte pouze za doporučující, jelikož ADH ČR není orgánem kompetentním k vydávání obecně závazných pokynů.

 

Veškeré informace se budeme snažit průběžně aktualizovat na základě dalšího vývoje situace.

 

Uvědomujeme si, že nastalá situace je nelehká pro každého z nás a přináší nám mnoho nejistoty.

 

Doufáme, že se vše brzy stabilizuje a přejeme Vám mnoho sil a trpělivosti k překonávání veškerých těžkostí.

 

Děkujeme za rychlé vyjádření MUDr. Martě Marešové a Mgr. Alici Strnadové, MBA a za spolupráci Mgr. Haně Kučové, DiS. a  Martě Matuškové, DiS.

 

Prezidium ADH ČR

 

P.S. S ohledem na závažnost současné situace veškeré informace zpřístupňujeme veřejně i těm, kteří nejsou našimi členy.