Vládní opatření ze dne 21.10. 2020

Vážené kolegyně, kolegové,

sdělujeme, že za současné epidemiologické situace ohledně pandemie Covid 19 platí stále stejná doporučení a hygienická opatření, která byla vydaná ADH ČR během první vlny šíření této nákazy.

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách v samostatné sekci Covid-19 (www.asociacedh.cz/covid-19/)

Veškerá rozhodnutí týkající se provozu zdravotnických zařízení zůstávají na poskytovateli zdravotnických služeb. Celostátní zákaz poskytování služeb v provozovnách, který je vyhlášen Vládou ČR s účinností od 6:00 dne 22.10. 2020, nedopadá na poskytování služeb DH. Služby dentální hygieny jsou zdravotní službou, která není považována za živnost a takové služby jsou z dopadu usnesení Vlády ČR vyňaty.

V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat.

S přáním pevného zdraví

Prezidium ADH ČR