Uznání kreditů

Pokyny podání žádosti o vydání souhlasného stanoviska ADH ČR:

 1. Stáhněte si žádost v PDF a vyplňte ELEKTRONICKY první stranu, pravidla a specifikace jednotlivých akcí naleznete na druhé straně žádosti.
 2. Žádost musí obsahovat všechny požadované kontaktní údaje pořadatele, aby jej bylo možno v případě nejasností včas kontaktovat.
 3. Program akce, tj. téma akce se musí týkat oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka - dentální hygienistka.
  Přiložený program akce musí mít kromě uvedení názvu přednášek uveden i časový rozsah odborné teorie s tím, že hodinou odborného programu se rozumí 60 minut, nikoli vyučovací hodina v délce 45 minut. Do odborného programu nelze též zařadit firemní prezentace a propagace produktů.
 4. Žádost podávejte nejlépe minimálně 45 dní před konáním plánované akce. V naléhavých případech může být žádost podána v kratším termínu, ale 10 - 3 dny před plánovanou akcí bude posuzována jako expresní žádost s navýšením manipulačního poplatku. V tomto případě musí být vyřízení žádosti konzultováno s kanceláří ADH ČR.
 5. Manipulační poplatek za vyřízení 1 žádosti činí 250,- Kč.
 6. Manipulační poplatek za vyřízení hromadné žádosti pro 2-5 akcí činí 500,- Kč, při vyšším počtu akcí se za každou akci navyšuje poplatek o 200,- Kč (hromadná žádost je žádost o více běhů stejné akce, jejíž platnost je maximálně 1 rok od udělení souhlasného stanoviska).
  Manipulační poplatek za expresní vyřízení žádosti činí 500,- Kč.
 7. Pokud máte zájem o uveřejnění vzdělávací akce na webových stránkách ADH www.asociacedh.cz, nebo v elektronickém časopise, pošlete podklady na adresu asistentka@asociacedh.cz
 8. Poplatek za uveřejnění jednotlivé akce na webových stránkách ADH ČR je 100 Kč (v případě hromadné žádosti se počítá jedno datum) a polatek za uveřejnění inzerce v elektronickém časopise je 250 Kč (1/4 A4).
 9. Manipulační poplatek (případně součet všech poplatků) zasílejte bankovním převodem na účet ADH ČR:
  GE Money bank
  Číslo účtu: 165586409/0600
  Variabilní symbol: IČO pořadatele akce
  Specifický symbol: datum konání akce ve formátu DDMMRRRR (datum konání akce ve formátu DD-den, MM-měsíc, RRRR-rok; počet znaků = počet číslic)
 10. Vyplněnou žádost spolu s přílohami a potvrzením o platbě zašlete ELEKTRONICKY na email kreditni.komise@asociacedh.cz.
 11. Podklady pro inzerci zasílejte ideálně v PDF na email asistentka@asociacedh.cz
 12. Po konání akce zašle pořadatel nejpozději do 45 dnů po konání akce seznam účastníků akce (viz. příloha č. 3 této žádosti), opět elektronicky.