V ČR v současné době existují dvě rovnocenné možnosti studia tohoto oboru:

Tříleté vysokoškolské studium ukončené titulem bakalář (Bc.)

Vzdělání je ukončeno státnicemi v souladu se zákonnými ustanoveními. Státnice jsou odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, ze zkoušky z cizího jazyka, z bakalářské práce a její obhajoby.

 

Tříleté studium na Vyšší odborné škole ukončené titulem diplomovaný specialista (DiS.).

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem v souladu se zákonnými ustanoveními. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, ze zkoušky z cizího jazyka, z absolventské práce a její obhajoby.

 

Podmínkou studium oboru je ukončené úplné středoškolské vzdělání, tedy maturita.

Mezi fyzické předpoklady uchazeče o studium dentální hygieny patří zdravotní stav bez omezení  a manuální zručnost. Psychickými předpoklady pro výkon povolání je odolnost vůči zátěži, velmi dobré komunikativní dovednosti, asertivní a zároveň empatické vystupování.

Kompetence absolventů obou vzdělávacích programů (Bc. a DiS.) jsou zcela totožné.

Autor textu: Aneta Stryjová, DiS. (vedoucí přípravného výboru prezidia ADH ČR)