STAŇTE SE ČLENEM ADH ČR!!!

Vážená dentální hygienistko, Vážený dentální hygienisto,

dovoluji si Vás informovat o zásadních změnách, ke kterým v ADH ČR došlo během posledních dvou let. Věřím, že se díky níže uvedeným faktům zamyslíte nad možností stát se členem ADH ČR.

VEDENÍ ADH ČR: Na Jarním sněmu ADH ČR roku 2011 bylo zvoleno nové vedení ADH ČR, které se v zimě téhož roku po rezignaci Bc. Petry Křížové, DiS., Lucie Ovčinikov, DiS. a Kristiny Novotné DiS. ustálilo do současné podoby:

  • Prezidentka - Mgr. Hana Kučová, DiS.
  • Viceprezidentka - Vendula Jaklová, DiS.
  • Členka prezidia - Jitka Kropáčková, DiS.
  • Členka prezidia - Lenka Velebilová, DiS.
  • Člen prezidia - Michal Kalita, DiS. (zvolen na Zimním sněmu ADH ČR 2012 po rezignaci Květy Prouzové, DiS.)

POČET ČLENŮ: V roce 2011 - 92 členů (v letech 2008 - 2011 počet členů stále klesal), ke dnešnímu dni (tedy k 28. 1. 2014) - 164 členů

SÍDLO ADH ČR: Do roku 2011 měla ADH ČR sídlo v pronájmu od společnosti Stomateam. Od roku 2012 má ADH ČR vlastní sídlo na adrese Šimáčkova 9/1450, Praha 7, 170 00 (podrobnosti o novém sídle naleznete zde.)

WEBOVÉ STRÁNKY: Na konci roku 2012 byla spuštěna nová verze webových stránek ADH ČR www.asociacedh.cz.

Členové naleznou po přihlášení v sekci pro členy všechny podstatné informace o změnách v legislativě, o vzdělávacích akcích zařazených do kreditního systému, kompletní přehled činnosti prezidia a mnoho dalších.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY: Vedení ADH ČR aktivně spolupracuje s právníkem (JUDr. Robert Falbr), ekonomem (Ing. Tomáš Košumberský - Česká stomatologická akademie), díky tomu poskytujeme členům právní, ekonomickou a odbornou poradnu.

ORGANIZACE SNĚMŮ, ODBORNÝCH KONFERENCÍ, SPOLUPRÁCE S PARTNERY A SPONZORY:  Do roku 2011 tyto aktivity zajišťovala společnost Stomateam (bohužel vedení ADH ČR po prověrce vyhodnotilo tyto služby jako neuspokojivé a finančně nevyhovující), od roku 2012 tak činí samotné prezidium ADH ČR a přípravný výbor prezidia.

11. - 12. 4. 2014 se koná sněm a odborná konference ADH ČR. Bližší informace naleznete zde.

LEGISLATIVA, MÉDIA, SPOLUPRÁCE S ODBORNÝMI SPOLEČNOSTMI -  Níže uvádím příklady činnosti ADH ČR v této oblasti:

  • Vedení ADH ČR aktivně spolupracuje např. s Českou stomatologickou komorou na novelizaci Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 96/2004Sb. (stanoviska ADH ČR jsou zveřejněna na webových stránkách www.asociacedh.cz v sekci pro členy)
  • Stanovisko ADH ČR ke článku Platíte za odstranění zubního kamene? Stěžujte si naleznete zde.


ASISTENTKA: Do roku 2011 tuto práci zastával zaměstnanec společnosti Stomateam (bohužel vedení ADH ČR po prověrce vyhodnotilo tuto službu jako neuspokojivou a finančně nevyhovující), od roku 2012 zaměstnává ADH ČR vlastní asistentku.

ČLENSKÉ VÝHODY: Kompletní seznam výhod pro členy naleznete zde.

Pokud chceme zlepšit postavení své profese (a tím i postavení nás samotných jako jednotlivých DH) a řešit problémy, které s sebou výkon této profese prozatím nese, nestačí si pouze tyto naše problémy mezi sebou vzájemně sdělovat. Je nutné využít alespoň těch nástrojů, které ADH ČR jako instituce má k jednáním s těmi subjekty, které mají změnu postavení profese DH ve své kompetenci (MZČR, ČSK, další odborné společnosti, média, zdravotní pojišťovny...).

A pokud chceme, aby měla ADH ČR co největší šanci uspět při jednáních s výše uvedenými subjekty, je nutností, aby sdružovala co možná nejvyšší počet DH.

Rozhodnete-li se stát členem ADH ČR, podrobné informace a přihlášku naleznete zde.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na info@asociacedh.cz.

Za vedení ADH ČR s pozdravem,
Vendula Jaklová, DiS.
Viceprezidentka