Stanovisko ADH ČR týkající se plošného uzavření ordinací DH