Stanovisko 2/2021 ve věci odborné praxe studentů

Vážené členky, vážení členové,

vzhledem k tomu, že registrujeme nárůst případů, kdy dochází k zaměstnávání studentů oboru dentální hygiena na pozici dentální hygienistky bez odborné způsobilosti, což je v rozporu s legislativou, rozhodli jsme se touto problematikou zabývat. Ve
spolupráci s JUDr. Robertem Falbrem jsme zpracovali stanovisko 2/2021, kde jsou shrnuty veškeré právní aspekty, podmínky a souvislosti.

Považovali jsme za důležité, aby s tímto stanoviskem byli seznámeni všichni zubní lékaři, proto jsme požádali o zveřejnění prezidenta ČSK Doc. Romana Šmuclera. S potěšením konstatujeme, že Česká stomatologická komora vyhověla naší žádosti a v tištěné verzi časopisu LKS 2/22 zveřejnila článek o problematice práce studentů v zubních ordinacích. Tento článek bude zároveň zveřejněn na webu LKS www.lks-casopis.cz [1] (od 21. 2. 2022), kde k němu také bude k dispozici PDF s plným zněním
dokumentu ADH ČR: Stanovisko 2/2021 ve věci odborné praxe studentů.

Stanovisko jsme dále rozeslali všem školám pro DH.

Plné znění stanoviska naleznete zde v příloze.


S pozdravem
Prezidium ADH ČR