Souhlas se zveřejněním osobních údajů uvedených v seznamu členů a s jejich poskytnutím dalšímu příjemci

Správce

Asociace dentálních hygienistek České republiky z. s.

IČO: 70847924

se sídlem: Šimáčkova 1450/9, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha

(dále také jako „Správce“)

Osoba pověřená komunikací se subjekty údajů:

Mgr. Tereza Háková, asistentka

E-mail: asistentka@asociacedh.cz

Telefonní číslo: 776 363 404

 

Subjekt údajů:

Registrovaný subjekt, který vyznačí v registraci "Souhlasím se zveřejněním v seznamu členů pro partnery ADH ČR"

 

 

 

 1. Subjekt údajů uděluje tímto souhlas spolku Asociace dentálních hygienistek České republiky z. s., se sídlem Šimáčkova 1450/9, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, IČ: 70847924, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 10964, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala, pro účely dále uvedené, tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 1. Subjekt údajů souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů uvedených v seznamu členů   na internetových stránkách správce http://www.asociacedh.cz/, a to za účelem propagace činnosti Správce a transparentnosti jeho členské struktury, a s jejich poskytnutím dalšímu příjemci, zejména poskytovateli finančních prostředků, a to za účelem realizace zajištění financování činnosti správce, bude-li poskytnutí seznamu členů nutnou podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků z jeho strany.  Subjekt údajů také uděluje výslovný souhlas s poskytnutím svých osobních údajů obchodním partnerům Správce (zejm. výrobci a distributoři zdravotnických prostředků a léčiv). Subjekt údajů je si vědom, že jej obchodní partneři Správce mohou kontaktovat s obchodními nabídkami.
 2. Osobní údaje subjektu údajů budou ve výše uvedeném rozsahu na internetových stránkách Správce zveřejněny a dalším příjemcům poskytovány po dobu trvání členství subjektu údajů ve Správci.

Udělení souhlasu se zveřejněním a poskytnutím osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem. Subjekt údajů není povinen tento souhlas udělit. V případě jeho neudělení nebudou osobní údaje subjektu údajů zveřejněny a poskytnuty dalšímu příjemci, nebudou-li oprávněné důvody Správce pro toto zveřejnění nebo poskytnutí převažovat nad oprávněnými důvody subjektů údajů.    

 1. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na asistentka@asociacedh.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Šimáčkova 1450/9, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
 2. Subjekt údajů bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci údajů informaci, jaké osobní údaje Subjektu údajů Správce údajů zpracovává, a vyžádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u Správce údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po Správci údajů výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

V případě zpracování poskytnutých osobních údajů nebude docházet k automatickému rozhodování, včetně profilování, ve smyslu Čl. 22 GDPR.

Tento souhlas byl udělen svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.