Sněm 2018 - zbývá už jen 76 dní

Vážené členky, Vážení členové,

rádi bychom Vás s dostatečným předstihem pozvali na každoroční jarní Sněm ADH ČR, který se bude konat nově v sobotu 7.4.2018 v hotelu DUO v Praze. Účast by měla být pro každého člena ADH ČR, který nemá k neúčasti vážnější důvody (rodinné důvody, zdravotní důvody), povinností.
V případě, že se nemůžete z určitých důvodů sněmu účastnit, delegujte hlas prostřednictvím plné moci na jiného člena ADH ČR, který se účastnit bude, případně delegujte hlas na někoho z vedení ADH ČR.

Přihláška a podrobné informace budou zveřejněny v co nejbližší možné době.

Při této příležitosti bychom Vás a širokou odbornou veřejnost rádi pozvali na každoroční Odbornou konferenci ADH ČR, která se bude konat v pátek 6.4.2018 v hotelu DUO v Praze. Pro tento rok pro Vás připravujeme velmi zajímavý program včetně zahraničních přednášejících.

Podrobný program a veškeré informace budou zveřejněny v co nejbližší možné době.

S přátelským pozdravem

Prezidium ADH ČR