Sídlo ADH ČR

Koncem roku bylo po několika měsících intenzivních vyklízecích, bouracích a stavebních prací plně zprovozněno nové sídlo ADH ČR. Během prvních měsíců nového roku došlo k dovybavení sídla ADH ČR tak, aby bylo v nezbytném rozsahu plně funkční. V novém sídle ADH ČR tak proběhlo již několik schůzek prezidia, schůzek kreditní komise a schůzek s partnery a sponzory ADH ČR. Do budoucna bude sídlo pravidelně využívat také asistentka ADH ČR a PVP. Náklady vložené do rekonstrukce a vybavení nového sídla se tak v dohledné době vrátí jak ve formě ekonomicky výhodného nájemného, tak formou komfortního zázemí pro vykonávání aktivní činnosti ADH ČR.

Sídlo ADH ČR před rekonstrukcí... ... a po rekonstrukci