Registrace ADH ČR

Registrace: registrovaná Městským soudem v Praze dne 1.1.2014 oddíl L,
vložka 10964, i.č. 708 47 924
IČO: 70 84 79 24
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2401544294/2010