Prohlášení provozovatele

  1. ADH ČR jako provozovatel těchto internetových stránek (dále jen provozovatel) provozuje tyto internetové stránky v souladu s platným právem České republiky.
  2. Provozovatel neodpovídá za obsah přenesený prostřednictvím internetu skrze své webové stránky.
  3. Provozovatel neručí za obsah stránek, který byl vložen jinými osobami.
  4. Provozovatel je oprávněn měnit vzhled i obsah stránek dle svého uvážení.
  5. Provozovatel upozorňuje, že obsah stránek je chráněn právy duševního vlastnictví a jakékoli jeho kopírování, užívání či distribuce podléhá souhlasu provozovatele.