Proběhla jednání zástupců ADH ČR s vedením ČSK

Na těchto jednáních zástupci ADH ČR vyjádřili své stanovisko k připravované novelizaci zákona 96/2004Sb. a společně s ČSK se pokusili nalézt společný konsenzus ohledně navrhovaných změn. Vice naleznete níže.

4.11.2011 – Jednání ADH ČR na MZ

5.12.2011 – Jednání zástupců ADH ČR s vedením ČSK

21.12.2011 - Jednání zástupců ADH ČR s vedením ČSK

11.1.2012 - Jednání zástupců ADH ČR s pracovní skupinou a vedením ČSK