Příspěvky na dentální hygienu pro klienty zdravotních pojišťoven v roce 2019

Využijte příspěvek OZP na dentální hygienu až 2000 Kč

od měsíce srpna 2019, mohou pojištěnci Oborové zdravotní pojišťovny získat prostřednictvím formuláře a doloženého originál dokladu o zaplacení až 2 000 Kč.

O příspěvky lze žádat pouze prostřednictvím Vitakarty, nebo přes formulář podaný na pracovištích – pobočkách OZP, s originál dokladem o zaplacení. Kupony může čerpat každý pojištěnec bez ohledu na to, zda má na Vitakartě kredity či nikoli. Každý pojištěnec může jeden kupon vyčerpat v jeho plné výši, nebo dle účtenky pouze jedenkrát. V akční nabídce nelze uplatnit účtenku, na kterou již bylo čerpání provedeno např. přes Vitakartu (ani ve formě doplatku).

O příspěvek na dentální hygienu je možné požádat až od 1.9.2019 s dokladem o zaplacení vystaveným od data 1.7.2019 spolu s dokladem o absolvování preventivní prohlídky, nebo jiného stomatologického zákroku v období od 1.7.2018.

Podrobné informace naleznete na https://www.ozp.cz/aktuality/aktualita-vyuzijte-2-000-kc-na-dentalni-hygienu

Prezidium ADH ČR

 

ADH ČR je výlučným vykonavatelem majetkových práv autorských ve vztahu k obsahu našich internetových stránek a jakékoli jeho užívání, včetně kopírování, distribuce a sdělování veřejnosti je bez výslovného souhlasu ADH ČR zakázáno.