Příspěvky na dentální hygienu pro klienty zdravotních pojišťoven v roce 2017

Přehled příspěvků na dentální hygienu a prostředky dentální hygieny v roce 2017

Tabulkový přehled

ČPZP 205

Na dentální hygienu je možné čerpat pouze v rámci programu Bonus Plus, ve kterém je potřebná registrace. Na základě bodů nasbíraných v rámci preventivních prohlídek poté můžete čerpat příspěvek. Příspěvek je až do výše 250 Kč/rok na danou aktivitu nebo zdravotní péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Více zde.

VZP 111

Těhotné ve výši 1000 Kč nebo balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně v těhotenství (zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody).
Příspěvek na dentální hygienu je možné čerpat, pokud byla provedena v době těhotenství. Dentální hygiena provedenou po porodu již nelze do příspěvku zahrnout.
Je třeba doložit originál tištěný doklad o zaplacení dentální hygieny, v případě platby kartou doklad z platebního terminálu či výpis z účtu klientky. Doklad musí být vystaven v době od 1.1. - 30.11.2017. Doložený v téže době, je třeba doložit těhotenský průkaz nebo rodný list dítěte.
Maminka má možnost čerpat příspěvek do výše 1000,-, avšak tato částka je brána jako příspěvek na těhotenství. Je tedy na paní, zda bude čerpat příspěvek na prvotrimestrální screening či dentální hygienu, nebo na těhotenské cvičení..... .
https://www.klubpevnehozdravi.cz/maminky/
https://klubpevnehozdravi.cz/podminky-cerpani-prispevku-na-preventivni-programy-hrazene-z-fondu-prevence/

VOZP 201

Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok pro pojištěnce starší i mladší 18 let. Více zde.

OZP 207

Tak jako v předchozích letech je možné příspěvek na dentální hygienu získat díky výhodám kreditního systému VITAKONTO. Díky tomuto systému získají klienti OZP v roce 2017 příspěvky na edukaci dentální hygieny ve výši 553 Kč až 4590 Kč. Více zde.

ZPMVCR 211

Předškolní děti 3-6 let 1x ročně, do 600 Kč - nácvik dentální hygieny u dentálního hygienisty - člena ADH ČR. Více zde.
Školní děti 6-15let 1x ročně, do 600 Kč - nácvik dentální hygieny u dentálního hygienisty - člena ADH ČR. Více zde.

ZPŠ 209

Na DH nepřispívá.
Přispívá na pomůcky a prostředky ústní hygieny od 500 Kč do 3000 Kč. Více zde.
Má preventivní program pro děti Zdravé zoubky dětem. Více zde.
Pro školky a školy, provádí studenti 1. Lékařské fakulty University Karlovy obor zubní lékařství. Je zdarma jak pro děti pojištěné i nepojištěné u ZPŠ.