Preventivní programy

Dětský úsměv


Projekt zaměřený na MŠ a ZŠ, který je nositelem Pečeti české stomatologické komory. Probíhá pod záštitou ADH ČR a České společnosti pro dětskou stomatologii. Aktivity projektu směřují do oblasti zlepšování zdravotní prevence zubního kazu a zlepšení orálního zdraví dětí v ČR. Projekt Dětský úsměv vychází ze švýcarského vzoru.
http://www.detskyusmev.org/Zubní průkaz dítěte

Zubní průkaz dítěte připravila Česká stomatologická komora ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR po dlouholetém hledání způsobu, jak nenásilně, ale dostatečně důrazně připomenout rodičům jejich povinnost dbát o zdravý chrup svých dětí po zrušení preventivních prohlídek ve školách. Maminky v porodnicích jej nalezly vložený do zdravotního a očkovacího průkazu poprvé v roce 2005. Od té doby vychází zubní průkaz každoročně v nákladu 110 000 - 140 000 ks (podle kvalifikovaného odhadu počtu nově narozených dětí) vždy na konci roku pro kalendářní rok následující a Státní zdravotní ústav jej společně se zdravotním a očkovacím průkazem distribuuje do všech porodnic v České republice. Tento malý průvodce péčí o dětský chrup se setkal s kladným hodnocením i v zahraničí a stal se součástí mezinárodního preventivního projektu FDI, která jeho vydávání doporučila jako jednu z možností prevence zubního kazu u dětí i ostatním členským organizacím.
https://www.dent.cz/clanek/1543-zubni-prukaz-ditete/

 

Mandala


Mezi nejvýznamnější počiny v rámci projektu Mandala patří každoroční listopadová konference „Víme, jak na zubní kaz“, která probíhá v Olomouckém kraji. Dvoudenní konference se vstupy předních domácích i světových odborníků z oblasti stomatologie a aktivními workshopy nabízí prostor pro setkání zubních lékařů, dentálních hygienistek, zubních sester a také studentů stomatologie.
http://arakops.cz/o-projektu/

 

Nechci kazy


Roku 2009 založili tehdejší studenti 1. lékařské fakulty UK v Praze Jakub Šulta a Ing. Lukáš Kaloš společnost a občanské sdružení Nechci kazy. Reagují tak na neuspokojivý stav zubního zdraví obyvatel. Hlavním cílem společnosti je stomatologická osvěta zaměřena nejen na prevenci a ústní hygienu, ale také na vysvětlení detailů jednotlivých stomatologických výkonů. Provozují stejnojmenný webový portál pro širokou veřejnost, odbornou poradnu a dále podporují projekty Nechci kazy, Zoubky jako perličky, Nechci kazy školka. Vzdělávací systém doplňují projekty Stop kazům! zaměřený na školáky a Prozuby! orientovaný na dospělou část populace.
www.nechcikazy.cz 

 

Ve zdravém ČR zdravý zub


Studenti zubního lékařství každoročně pořádají akce v 5 univerzitních městech ČR (Brně, Hradci Králové, Olomouci, Praze a Plzni), kde na ulici nabízejí kolemjdoucím rady ohledně zubního zdraví a ústní hygieny.
www.ssscr.cz/ve-zdrave-cr-zdravy-zub


Zdravý úsměv

Tento preventivní program vznikl již v roce 1999 ze společné iniciativy Stomatologické kliniky FN v Hradci Králové a Česko-slovensko-švýcarské lékařské společnosti. Jedná se o výchovně-preventivní program probíhající na základních a mateřských školách především v okrese Hradec Králové, městech Ústí nad Orlicí, Ústí nad Labem, Kroměříž, Hulín, Trutnov, Pardubice a Plzeň. Program je kontinuálně rozšiřován i do dalších lokalit České Republiky., který v současné době zajišťují převážně studenti VOŠ a SZŠ, dentální hygienistky a asistentky zubní péče, které děti připravují jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické.

Zdravý zoubek


Program pro zlepšení hygieny dutiny ústní u dětí, zvláště v MŠ a ZŠ, který je nyní připravován nejen v Libereckém kraji, ale i v Jihomoravském a Jihočeském kraji.
www.zdravyzoubek.cz

Preventivní programy, které probíhají pod záštitou ADH ČR:

/