Pracovnělékařské prohlídky - informace k současné situaci

S účinností od 19. 10 2020, po dobu nouzového stavu vláda udělila výjimku pro provádění periodických lékařských prohlídek v době nouzového stavu. Osoby ucházející se o zaměstnání mohou dočasně nahradit vstupní prohlídku čestným prohlášením, které Vám pro Vaši potřebu přikládáme v příloze. Prodloužena je i platnost lékařských posudků.

V případě, že zaměstnavatel vstupní lékařskou nebo periodickou lékařskou prohlídku vyžaduje (v závislosti na druhu vykonávané činnosti), je však poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn tyto prohlídky provést na žádost zaměstnavatele.

Celé usnesení o přijetí krizového opatření, tedy i o výjimkách